Pokračováním v prohlížení této stránky souhlasím s použitím souborů cookies (viz Podmínky používání). Souhlasím

Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Jak na údržbu magnetického filtru pro vytápění

Jako každá součást topení, i magnetický filtr vyžaduje občasnou údržbu. Zjistěte, jak magnetický filtr funguje, proč je jeho čištění důležité a jak zvládnout údržbu svépomocí.  

Magnetický filtr jako nedílná součást topných systémů

Pokud máte novější topnou soustavu, velmi pravděpodobně obsahuje i magnetický filtr. Toto zařízení je ale rozhodně namístě instalovat i dodatečně na starší typy vytápění. Magnetický filtr se totiž stará o čištění topného systému, a tím pádem o bezproblémový a ekonomický provoz vytápění bez poruch. Jak?

Magnetický filtr z provozní kapaliny odstraňuje veškeré kovové nečistoty, které zhoršují funkci topení a zkracují jeho životnost hned dvojím způsobem:

  1. Zachytávají se na vnitřních stěnách vytápění, kde vytvářejí usazeniny. Tyto usazeniny zhoršují tepelný výkon těles, v domácnosti je tedy při vyšší spotřebě energií nižší teplota.

  2. Zachytávají se na pohyblivých částech čerpadel a kotlů, což může vést až k jejich zadření. Zadření často nelze opravit a je nutná výměna komponentů.

Jak magnetická filtrace probíhá

Jak již název napovídá, magnetický filtr pro vytápění obsahuje silný magnet, který průběžně z provozní kapaliny v topném systému zachytává všechny kovové, tedy magnetické nečistoty. Tento filtr se instaluje ke kotli, přičemž voda proudící v soustavě pravidelně vtéká do nádržky filtru. Zde se oddělí nežádoucí částečky, které zůstanou přichyceny na magnetu.

Proč je potřeba magnetický filtr pravidelně čistit?

Jelikož nečistoty zůstávají zachyceny na magnetu, je logické, že je nutné jej občas vyčistit. V opačném případě nečistoty vytvoří na magnetu silnou vrstvu, která naruší jeho magnetické pole, a tedy i schopnost magnetu zachytávat další nečistoty. Zanesený magnetický filtr je tedy v podstatě nefunkční a nemůže zabránit problémům vzniklým v důsledku znečištěné provozní kapaliny.

Čištění topenářského filtru s magnetem krok za krokem

Čištění magnetického filtru je velmi jednoduché a zvládnete jej svépomocí i bez předchozí zkušenosti. Celý proces vám nezabere víc než pár minut. Klíčový je přitom typ filtru. V zásadě se magnetické filtry pro vytápění rozdělují na:

  • Filtry s magnetem uvnitř filtrační nádrže: v tomto případě voda natéká na magnet a nečistoty se zachytávají přímo na tento magnet.

  • Filtry s magnetem vně nádrže: magnet je umístěn buď jako prstenec po obvodu nádrže, anebo jako tyč v oddělené komoře uprostřed nádrže. V obou případech tedy magnet není v bezprostředním kontaktu s vodou ani nečistotami. Nečistoty magnetizuje přes stěnu nádrže – nežádoucí částečky tedy ulpívají na vnitřních stěnách filtrační komory.

Magnet může být umístěn uvnitř nebo vně nádrže filtru. 

Jak často čistit magnetický filtr na vodu

Jak často je vůbec potřeba magnetický filtr čistit? V podstatě to stačí udělat jednou ročně, existují ale výjimky:

  • Po první instalaci magnetického filtru jej vyčistěte již po několika dnech. V takovém případě totiž magnet nárazově zachytí veškeré nečistoty, které se za leta provozu nashromáždily v topné soustavě.

  • V případě starší nebo silně znečištěné topné soustavy si interval čištění magnetického filtru individuálně upravte dle potřeby.

Čištění magnetického filtru s magnetem uvnitř nádoby

Magnet je v tomto případě umístěn přímo v odkalovací komoře. Nejdříve je tedy potřeba zastavit přívod vody do filtru a vypustit z komory vodu pomocí vypouštěcího ventilu. Poté vyjměte z nádržky magnet (zde se postup liší dle typu uchycení magnetu, ale většinou jej stačí odšroubovat nebo uvolnit matici). Následně jednoduše setřete zachycené nečistoty z magnetu do papírové utěrky, například pomocí speciální stěrky. Magnet připevněte zpátky na své místo, nádržku uzavřete a otevřete přívod vody do filtru. Čištění je poté hotové a magnetický filtr opět v provozu. Soustavu není potřeba během čištění odstavovat ani vypouštět.

Čištění magnetického filtru s magnetem vně nádoby

Stejně jako filtr s magnetem uvnitř, i filtr s magnetem vně nádoby umožňuje odstranění nečistot za chodu systému. Nejdříve zastavte přívod vody do filtru – některé typy filtru umožňují dokonce i čištění bez nutnosti zastavovat přívod vody. Poté z filtru vyjměte magnetickou tyč, resp. sundejte magnetický prstenec. Tím se zachycené nečistoty uvolní do vody v nádržce. Nechte je klesnout na dno. Tuto vodu vypusťte pomocí odtokového kohoutu do připravené nádoby. Magnet jako takový tedy nemusíte čistit, nečistoty nejsou totiž zachyceny přímo na něm. Magnet vraťte na své místo a otevřete přívod vody do filtru.

Na co si dávat při čištění pozor

Čištění je v obou případech velice jednoduché a v podstatě jej nemůžete pokazit. Pozor si ale dávejte na samotný magnet a manipulaci s ním. V topenářských filtrech se totiž používají velmi silné magnety, které mohou poškodit elektronická zařízení. Samozřejmě magnet také přitahuje nejrůznější kovové předměty, které tím může poškodit nebo při přitažení způsobit zranění.

Nepodceňujte čištění magnetického filtru. Díky této jednoduché údržbě bude vaše topení vždy perfektně čisté a funkční. Přesné instrukce k údržbě najdete vždy v návodu ke konkrétnímu modelu filtru.