Pokračováním v prohlížení této stránky souhlasím s použitím souborů cookies (viz Podmínky používání). Souhlasím

Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Galvanická koroze: co to je a jak s ní v topném systému bojovat

Koroze je nejčastější příčinou poruch topných systémů. Má na svědomí zhoršenou funkci topení, netěsnosti a úniky vody, poruchy komponentů i kratší životnost celé soustavy. Zjistěte, jak s korozí v topení efektivně bojovat.

Koroze kovů v topných soustavách

Proč je vůbec koroze tak nebezpečná? Korozní proces narušuje kovové konstrukční materiály topných systémů a vede k celé řadě problémů. Nejdříve napadá a degraduje povrch materiálů, ale postupně se dostává stále hlouběji, může dokonce vytvořit štěrbinu či dírku v topení nebo narušit spoje. Tak dochází k nebezpečnému úniku provozní kapaliny.

Rez se navíc odlupuje a uvolňuje do provozní kapaliny. Částečky rzi zanáší soustavu, čímž snižují průtok a tepelný výkon topení a můžou zničit pohyblivé části soustavy.

Existuje hned několik druhů koroze kovů. V topných systémech se můžete setkat s těmito:

  • Kyslíková koroze: vzniká, když kyslík v topném systému reaguje s kovem (zavzdušněné radiátory).

  • Galvanická koroze: je elektrochemický jev, který vzniká reakcí různých kovů, které jsou propojeny elektricky vodivým roztokem.

  • Bakteriální koroze: je výsledkem metabolismu mikroorganismů ve vodě v topení.

Co to je galvanická koroze

Galvanická koroze se nazývá i bimetalická nebo elektrolytická koroze. Zjednodušeně řečeno, jde o vznik rzi z důvodu vzájemné interakce různých kovů. Galvanická koroze tedy vzniká za předpokladu, že:

  • je 2 nebo více různých druhů kovů propojeno elektricky vodivým roztokem (např. obyčejnou vodou, ale mnohdy stačí vlhkost),

  • tyto kovy mají různý korozní potenciál a nejsou izolované.

Takto propojené kovy se nazývají galvanický článek.

A jak galvanická koroze probíhá? Za splnění výše uvedených podmínek se z jednoho kovu (toho méně ušlechtilého) stane anoda a z druhého katoda. Vodivý roztok poté přenáší elektrony od anody ke katodě, což významně urychluje korozi anody. Katoda zůstává neporušená, resp. její koroze je zpomalená úměrně tomu, jak je koroze anody zrychlená.

Galvanická koroze - tichý zabiják topných soustav.  

Galvanická koroze kovů v praxi

V praxi se lze s tímto jevem setkat u topných soustav, které jsou vyrobeny z několika různých kovových materiálů. To je nežádoucí, dobrý projektant by vždy měl na galvanickou korozi myslet a celou soustavu včetně všech komponentů navrhnout z jednoho kovového materiálu bez příměsí, případně z materiálů se stejným nebo podobným korozním potenciálem. Pokud to není možné, je nutné jednotlivé materiály, jež by společně mohly galvanický článek vytvořit, řádně odizolovat.

I kotel a další součásti topení přitom mohou galvanický článek vytvořit, při jejich výběru je proto taky nutné zohlednit jejich korozní potenciál v rámci celé soustavy.

Jak řešit rez v topení

Rez v topení je nebezpečná hned ze dvou důvodů:

  1. Narušuje povrch konstrukčních materiálů, čímž vznikají různé netěsnosti. Může docházet k úniku provozní kapaliny z radiátorů a celková životnost topení se významně zkracuje.

  2. Částečky rzi se uvolňují do provozní kapaliny a v topném systému cirkulují. Postupně topení a jednotlivé komponenty zanášejí, často vedou k zadření pohyblivých částí soustavy (zejména čerpadel) a k dalším poruchám.

Negativním následkům korozních procesů můžete předcházet správnou údržbou topné soustavy.

Prevence proti vzniku koroze

Prevence musí odpovídat příčinám různých druhů koroze:

  • Proti kyslíkové korozi se můžete bránit jednoduše pravidelným odvzdušněním topení. Odvzdušnění je velice důležité i pro optimální výkon topení.

  • Galvanická koroze je výsledkem nevhodné kombinace konstrukčních materiálů soustavy, v tomto případě pomůže pouze kvalifikovaný projektant a kvalitní projekt topení.

  • Mikrobiální korozi lze předcházet vhodnou dezinfekcí vody před napuštěním do soustavy (pokud je voda čerpána ze studny nebo vrtu).

Filtrace provozní kapaliny

Pomocí magnetického filtru účinně a jednoduše odstraníte z provozní kapaliny veškeré uvolněné částečky rzi. Magnetické filtry se na moderní topné soustavy instalují již zcela automaticky, jejich použití se ale velice doporučuje i v případě starších soustav.

Odkalovač s filtrem a magnetem Caleffi

Jak funguje magnetický filtr na topení

Proč jsou magnetické filtry v dnešní době nezbytností? Moderní topné systémy jsou sice energeticky mnohem méně náročné než ty starší, o to jsou ale složitější. Zpravidla se skládají z mnoha součástek a komponentů, což má za následek to, že se v nich používá hned několik konstrukčních materiálů s různým korozním potenciálem. Ty, jak jsme již napsali výše, snadno vytvoří nežádoucí galvanický článek.

Dále jsou v moderních systémech využívaná čerpadla se silným magnetem, který sice zvyšuje efektivitu provozu čerpadla, ale také zachytává magnetické kovové úlomky a kaly, což může vést k jeho zhoršené funkci nebo až k zadření.

Řešením těchto problémů je právě instalace magnetického filtru na topení. Toto zařízení velice efektivně odstraňuje z provozní kapaliny veškeré kovy, kovové kaly a rez. Jednoduše je zachytává pomocí silného magnetu, který poté stačí zhruba jednou ročně vyčistit. Jelikož magnetický filtr na topení funguje pouze na bázi fyzikálních zákonů, jeho provoz je stoprocentně účinný, přitom vás ale nebude stát ani korunu.