Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Průvodce údržbou topné soustavy

Pravidelná údržba topné soustavy je naprosto klíčová pro její správné fungování. Přesto ji ale většina lidí stále podceňuje. Pokud budete o své topení řádně pečovat, můžete ušetřit nemalé finance i starosti.  

Údržba topné soustavy vám zajistí ekonomický a bezstarostný provoz

Jaké problémy vám může způsobit zanedbaná údržba topné soustavy?

  1. Zvýšené náklady na provoz: Jelikož zanedbaná údržba vede k zanášení topné soustavy a špatné distribuci provozní kapaliny, počítejte se zvýšenými náklady za energie na topení.

  2. Horší výkon topení: I přes vyšší spotřebu energií nemá zanesená či neodvzdušněná topná soustava požadovaný výkon, topná tělesa topí málo nebo nerovnoměrně a způsobují tepelný diskomfort, vlhkost, plísně apod.

  3. Častější poruchovost topné soustavy a komponentů: Zanesení samozřejmě způsobuje i častější závady na jednotlivých komponentech topné soustavy, zejména pak čerpadla jsou velice náchylná na zadření vlivem mechanických nečistot v provozní kapalině.

  4. Bezpečnostní riziko: Zanedbaná údržba plynového kotle představuje vysoké bezpečnostní riziko z důvodu možného úniku smrtelně nebezpečného oxidu uhelnatého. Tento plyn je bezbarvý a bez zápachu, lze jej proto odhalit pouze pomocí detektoru. Nebezpečí pro vaše zdraví i majetek představuje i riziko havárie topné soustavy v důsledku neodhalených závad.

  5. Kratší životnost topné soustavy: V neudržovaném topném systému se rozšiřuje koroze, která postupně vede k nenávratnému poškození a nutnosti náročné a nákladné výměny celé soustavy.

  6. Hlučnost topné soustavy: V neposlední řadě je potřeba zmínit, že neudržovaná topná soustava je hlučná, což významně omezuje celkový komfort v domácnosti. Hluk zhoršuje i spánek a soustředění.

Využijte proto letní měsíce pro kontrolu a údržbu topení. Vaše topná soustava bude na začátku topné sezony připravena fungovat efektivně a hospodárně. Zjistěte, jak na to.

Topte i vy levně a efektivně. 

Odvzdušnění topení  

Vzduch se do topné soustavy dostává v provozní kapalině přes čerpadla a další komponenty nebo přes různé spoje. Je tedy přirozenou součástí vody v topení a nelze jej zcela odstranit. Kyslík ale způsobuje korozi vnitřních stěn topné soustavy. Zavzdušněné topení navíc neefektivně distribuuje provozní kapalinu a je hlučné. Proto je nutné množství vzduchu v radiátorech maximálně snížit právě pomocí odvzdušnění.

Topnou soustavu je nezbytné odvzdušnit vždy po jejím napuštění, tedy na začátku topné sezony. Topení ale můžete odvzdušnit i kdykoliv v průběhu topné sezony, pokud zpozorujete některý z problémů:

  • radiátory topí nedostatečně i při maximálním otevření regulačních ventilů,

  • topné těleso není rovnoměrně teplé.  

Odvzdušnění radiátorů se v případě moderních topných soustav provádí jednoduše pomocí odvzdušňovacího ventilu. Pro odvzdušnění existují různé postupy. Obecně se doporučuje odvzdušnění topení provádět při maximální provozní teplotě a tlaku vody v topení navíc s vypnutým oběhovým čerpadlem. Postupujte od nejníže položených radiátorů k těm nejvýše umístěným. 

Odvzdušnění topení lze provádět i zcela automaticky pomocí odlučovačů vzduchu, které jsou v soustavě permanentně instalovány. Vy tak nemusíte na samotné odvzdušnění vůbec myslet ani do procesu jakkoli zasahovat.

Vyčištění magnetického filtru na topení  

V dnešní době jsou již magnetické filtry pro vytápění běžnou součástí topných soustav. Pokud jej ještě nemáte, rozhodně s instalací neváhejte. Jde totiž o nejúčinnější ochranu před poškozením vlivem mechanických nečistot. Pokud již magnetický filtr máte, nezapomínejte na jeho údržbu.

Magnetický filtr funguje na jednoduchém principu – pomocí magnetu zachytává z provozní kapaliny úlomky kovů, magnetitu, rzi apod., které zanášejí a poškozují komponenty topné soustavy, zejména pak čerpadla, a usazují se na stěnách radiátorů, čímž snižují jejich tepelný výkon.

Částečky zachycené na magnetu je potřeba zhruba jednou ročně z filtru odstranit – a právě před zahájením topné sezóny je ideální čas. Při prvním použití magnetického filtru ale proveďte čištění již po několika dnech, jelikož filtr najednou zachytí nečistoty nashromážděné v topné soustavě během celé doby jejího provozu.

Postup čištění magnetického filtru na topení určuje vždy výrobce, řiďte se proto pokyny v návodu. Každopádně to ale zvládnete svépomocí během pár minut – v případě moderních magnetických filtrů pouze vyjmete magnet a uvolněné částečky necháte vytéct s vodou z nádržky filtru do připravené nádoby.

Odlučovač vzduchu a nečistot s magnetem Flamco.     

Revize plynového kotle

Každoroční revize plynového kotle servisním technikem je základem bezpečného provozu topné soustavy. Správným vyčištěním, seřízením a kontrolou tlaku v plynovém kotli se nejen zvyšuje efektivita jeho provozu, ale především se snižuje riziko úniku nebezpečných spalin, zejména pak smrtelně jedovatého oxidu uhelnatého.

V případě elektrického kotle nejsou bezpečnostní rizika natolik závažná, jelikož zde nehrozí únik spalin. Přesto jsou pravidelné revize důležité – mohou totiž odhalit skryté závady, které vedou ke snížení výkonu kotle, zvyšování provozních nákladů a zkracování jeho životnosti.

Kontrola po napuštění a průběžné kontroly topného systému

Po napuštění a zprovoznění topné soustavy pečlivě zkontrolujte, zda někde neuniká voda. Kontrolu ideálně zopakujte po několika dnech, jelikož menší únik se může projevit až po delší době. V případě zjištěných netěsností se obraťte na profesionální topenáře, nikdy se nesnažte tyto závady opravit svépomocí.  

Důležitým krokem je také seřízení regulačních prvků a kontrola provozního tlaku. Tlak v topném systému byste ideálně měli kontrolovat pravidelně v průběhu celé topné sezony – jeho kolísání totiž znamená vážnou poruchu topné soustavy, která může způsobit havárii.

Dle instrukcí výrobce také pravidelně kontrolujte i další komponenty topné soustavy, jakou jsou například čerpadla a expanzní nádoby. Vaše topná soustava se vám odvděčí bezproblémovým a levným provozem a dlouhou životností.