Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Jak vybrat a instalovat domácí úpravnu vody

Máte doma nevyhovující kvalitu vody a přemýšlíte, jak tento stav zlepšit? V tom případě je namístě pořízení úpravny vody. Zjistěte, jak ji vybrat a instalovat.

Co to je úpravna vody

Úpravna vody obecně odstraňuje z vody rozpuštěné látky. Nejčastěji se jedná o rozpuštěné minerály – vápník a hořčík, které způsobují tvrdou vodu. Proto je úpravna vody v podstatě synonymem pro změkčovač vody.

Mnoho lidí zaměňuje úpravnu vody a filtr na vodu. Nejedná se ale o totéž. Filtr totiž z vody odstraňuje pevné částice, tedy nerozpuštěné nečistoty, které zachytává do jemného sítka. Filtr se proto nejčastěji používá v domácnostech, které čerpají vodu z vlastních zdrojů. Úpravny vody naopak fungují na bázi různých chemických reakcí.

Úprava pitné vody se vám vyplatí

Tvrdá voda je obecně voda s obsahem minerálů více než 12 °dH, voda s tvrdostí nad 21 °dH je velmi tvrdá neboli minerální. Optimální tvrdost vody pro domácnosti je přitom 8 °dH – od této hranice výše voda vytváří nežádoucí vodní kámen. O změkčení byste tedy měli uvažovat, pokud má vaše voda tvrdost nad 8 °dH, což je případ většiny českých domácností.

O tvrdosti vody se můžete informovat u místních vodáren anebo si nechat vypracovat profesionální rozbor vody. Profesionální rozbor je nezbytný, pokud vodu čerpáte z vlastní studny nebo vrtu. Zároveň vám výsledky pomůžou při nastavení optimální výstupní tvrdosti vody. Rychlejší, ale méně přesné výsledky vám poskytnou testovací proužky z drogerie. Tvrdou vodu ale poznáte i bez měření jednoduše podle toho, že se na bateriích a spotřebičích tvoří vodní kámen.

Změkčování vody

V měkké vodě mýdlo krásně pění. 

A proč vůbec vodu změkčovat? Tvrdá voda způsobuje tvorbu vodního kamene, který je nevzhledný, zanáší vodovodní baterie a potrubí a zkracuje životnost elektrospotřebičů až o třetinu. Vodní kámen také zvyšuje energetickou náročnost spotřebičů, které ohřívají vodu (bojlery, rychlovarné konvice, kávovary atd.). V tvrdé vodě navíc spotřebujete více čistících a kosmetických prostředků. Kromě finančních úspor vám měkká voda přinese i benefity v podobě zdravé pokožky a vlasů.

Jak vybrat domácí úpravnu vody

Pomocí úpravny lze vodu změkčit v celém objektu, anebo pouze na některých kohoutcích. Úpravny lze použít na vodu z vodáren i z vlastních zdrojů (studna, vrt) a jsou vhodné pro domácnosti, bytové domy i velké komerční objekty.

Úpravnu vody vybírejte podle několika kritérií:

Typ úpravny vody

I když je většina úpraven vody určená na změkčení vody, existují i jiné typy – například úpravna vody na odstranění železa, manganu, chloru, dusičnanů apod. Změkčovače vody se dále dělí na 2 základní typy, přičemž každý z nich pracuje na jiném principu:

  • Iontové změkčovače vody, známé také jako solankové nebo katexové, upravují vodu na základě vámi zadané výstupní tvrdosti. Za pomoci soli v nich dochází k absorpci rozpuštěných iontů vápníku a hořčíku a k uvolňování iontů sodíku. Vápník a hořčík je poté vyplaven do odpadu. Iontové změkčovače vody jsou velice efektivní a zaručují nejlepší možnou kvalitu vody, jelikož všechny žádoucí látky zůstávají ve vodě obsaženy.

  • Méně časté jsou pak tzv. katalytické změkčovače vody. Ty minerály z vody neodstraňují, pouze je mění na krystalky. Složení vody tedy zůstává stejné, ale nedochází k tvorbě vodního kamene. Jelikož tyto krystalky zůstávají ve vodě, je vhodné katalytický změkčovač kombinovat s mechanickým filtrem na vodu.

Iontové, potažmo také katalytické úpravny jsou jediné účinné změkčovače vody na trhu. Setkat se ale můžete i s jinými typy. Tzv. reverzní osmózy rovněž slouží pro změkčení vody, ale do domácností je nelze doporučit.

Tato zařízení totiž z vody odstraňují veškeré rozpuštěné látky, výsledkem čehož je čisté H2O. Taková voda ale není pitná. Pro zdraví člověka je určitý obsah rozpuštěných minerálů a dalších stopových prvků životně důležitý. Reverzní osmózy mají pouze průmyslové a laboratorní využití. Dále lze na trhu narazit i na magnetické změkčovače vody, jejichž účinek ale nebyl prokázán.  

Úpravna vody Honeywell

Úpravna tvrdé vody do domácnosti Honeywell

Velikost (kapacita) úpravny vody

Velikost úpravny vám vypočítá odborník na základě vaší běžné spotřeby vody v domácnosti. Orientačně se u úpraven vody uvádí počet členů domácnosti. Příliš malá úpravna vody vyžaduje častější regenerace, příliš velká je naopak spojená s vyšší spotřebou vody i energie. Vhodnou velikost úpravny vody vám může pomoci vybrat i náš kalkulátor.

Doplňkové funkce úpravny vody

Změkčovač vody pro rodinný dům by v první řadě měl poskytovat možnost přesného nastavení výstupní tvrdosti vody. Moderní změkčovače vody umí také automaticky optimalizovat svůj výkon na základě reálné spotřeby vody nebo vás upozorní na potřebu vložení regenerační tablety. Pro ještě vyšší komfort zvolte zařízení s možností ovládání na dálku pomocí mobilní aplikace.

Instalace a údržba úpravny vody pro domácnost

Instalaci vždy svěřte odborníkům, jelikož změkčovač vody musí být instalovaný jak na přívod vody, tak na odpad a elektřinu a je nutné vzít v potaz průtok i tlak vody. Důležitá je také teplota a vlhkost prostředí, kde je změkčovač umístěný, aby byla zajištěna jeho správná funkce. Odborník vám také pomůže nastavit optimální výstupní tvrdost vody na základě vstupní tvrdosti, zdroje vody, vašich potřeb a toho, zda bude voda využívaná jako pitná, nebo pouze jako užitková – ta užitková totiž může být měkčí.

Do úpravny vody poté musíte pravidelně (zhruba jednou týdně) vkládat regenerační solné tablety, které regenerují (obnovují funkci) katexové pryskyřice. Pokud je vaše spotřeba vody vyšší než kapacita změkčovače, bude potřeba regenerace četnější. Dále je potřeba myslet na výměnu katexové pryskyřice, která má životnost zhruba 10 let.

V naší nabídce najdete iontové změkčovače vody od předního výrobce Honeywell s orientační kapacitou pro 7, 15 nebo 21 lidí. Ty nejmenší se snadno vejdou pod kuchyňský dřez, ty největší lze instalovat i pro menší bytový dům. S výběrem vám rádi pomůžeme.