Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Právě jste si přinesli domů Evohome? Nejčastější problémy

Pokud čtete tento příspěvek tak je pravděpodobné, že již máte svůj vlastní Honeywell Evohome...Gratulujeme! Udělali jste excelentní investici, která Vám v budoucnu bude šetřit čas i peníze. Za více jak dva roky jsme nasbírali od našich zákazníků mnoho emailů a telefonátů s různými dotazy. Bohužel nebo možná naštěstí se opakují stále stejné problémy – špatná instalace/testování nebo párování systému. Proto níže popíšeme několik nejčastějších potíží, o kterých nám píšete.

 • Bezdrátová reléová jednotka topného zónového ventilu BDR91 spíná ve stejnou dobu jako bezdrátová reléová jednotka zónového ventilu teplé vody BDR91
 • BDR91 Bezdrátová reléová jednotka dává chybu ‘COMMS FAULTS’.
 • HR92 radiátorová hlavice nekomunikuje s jednotkou Evohome.
 • CS92 Sensor horké vody nepracuje správně.
 • Jednotka Evohome neodpovídá jak by měla.
 • HCC80R Regulátor podlahového topení neodpovídá jednotce Evohome.

Hlavní příčinou uvedených potíží je nesprávná instalace produktu. Kopie Evohome instalačního manuálu je ke stažení v formátu PDF zde Evohome instalační příručka. Je to technická příručka, která připomíná instalatérovi montážní postup a jednotlivé kroky k nastavení systému Evohome. Dále budou používány odkazy na čísla stránek z tohoto instalačního manuálu. Nejdříve si tedy popíšeme ty nejběžnější chyby, které mohou při montáži systému Evohome nastávat.

Bezdrátové zapojení?

V uvedeném článku můžete zjistit proč je správná montáž důležitá pro správné fungování bezdrátového systému Evohome. Článek si můžete přečíst zde WIRELESS WHEN AND WHERE? (anglicky). Další možností je Honeywell Evohome online training. Ten Vám dá jasnou představu co systém Evohome umí a také konkrétní postup montáže. Jednotlivé problémy jsou rozdělěny podle zařízení. Proto pokud máte problém s některým ze zařízení, sjeďte přímo na něj.

1. BDR91 Bezdrátová reléová jednotka

Bezdrátová reléová jednotka BDR91 je radiofrekvenční zařízení, které musí být umístěno tak, aby se signál dostal bez omezení do přijímače v Evohome kontrolní jednotce. Toto je velmi častý problém – špatné umístění nebo dvojí párování. BDR91 s kontrolní jednotkou je přednastavený jako reléová jednotka ke kotli a to může způsobovat potíže. Zejména pokud používáte Evohome kontrolní jednotku ve spojení s Evohome S-Plan, S-Plan Plus, nebo Y-Plan systémy (topné systémy obsahující motorizované zónové ventily).

Na stránce č.4 Evohome instalačního manuálu najdete, že BDR91 musí být umístěno nejméně 300mm daleko od:

 • Kovových objektů (včetně krytu kotle, expanzních nádrží, větších měděných potrubí a dalších kovových objektů)
 • Ostatních BDR91 jednotek!!!
 • CS92 Bezdrátového snímače teploty pro zásobníky TUV (součástí TUV sady)

Výsledek radiofrekvenčního testu řídící jednotky může ukazovat velmi silný signál, nezaručuje však, že bezdrátové komponenty budou pracovat správně v běžném provozu. Je důležité vizuálně zkontrolovat cestu RF signálu mezi Evohome řídící jednotkou a reléovou jednotkou BDR91. Pokud je v cestě nějaký velký nebo kovový objekt, tak RF signál se může přerušit. Spojení tak nebude pracovat. Je doporučeno zkontrolovat a případně zresetovat BDR91 jednotky do továrního nastavení, jakmile je jednotka napájena, ještě před párováním. (Reset BDR91 je na straně 19 krok 1)

Honeywell schémata pro správné zapojení BDR91 pro kombi kotle, motorizované zónové ventily a S-plan a Y-plan. jsou od strany 44 do 47 v Evohome instalačním manuálu a BDR91 resetování je na straně 19. (držte tlačítko 15s – ignorujte pomalé blikání po 5 sekundách)

Důležitá poznámka k výrazu kotlové relé!

Kotlové relé mate spoustu lidí při párování. Kotlové relé je termín, kterým Honeywell označuje BDR91, aby vytvořil bezdrátový spínač kotle. Pokud máte S-plan nebo Y-plan systém a motorizované zónové ventily spínají kotel pomocí oranžových drátů, pak nepotřebujete kotlové relé.
Takže, pokud Vám nastaly následující situace, pak byste měli spárovat BDR91 jako kotlové relé:

 • Pokud máte kombi kotel
 • Pokud máte S-Plan nebo S-Plan+ systém, vybavené radiátory s HR92 radiátorovou hlavicí a odpojili jste motorizované ventily od napájení a přepnuli do manuálního ovládání.
 • Pokud máte S-Plan nebo Y-Plan systém a používáte Evohome pouze k řízení topného systému. (stále používáte existující regulaci teplovodního okruhu)
 • Pokud používáte systém Evohome Connected Thermostat Pack & evohome Hot Water Kit pro S-Plan nebo Y-Plan, nebudete potřebovat kotlové relé a tato funkce musí být ignorována, když v instalačním menu Evohome řídící jednotky dostanete hlášku ‘ZONE GUIDED CONFIGURATION’ !

2. T87RF Bezdrátový pokojový termostat

T87RF2025 je bezdrátový termostat, který je součástí Y87RF2024 jednozónového termostatu a může být použit v kombinaci se systémem Evohome jako bezdrátový snímač teploty nebo s BDR91 jako zónový regulátor pro ovládání ventilu s pohonem.

Nejčastější otázka ohledně T87RF je na uživatelský manuál, že v něm není do detailu popsáno jak spárovat reléovou jednotku BDR91 a termostat T87RF s celým systémem Evohome.

Narozdíl od ostatních Honeywell termostatů, T87RF má dvě skryté dotykové zóny. Dotyková zóna po levé ruce je pro párování zařízení do řídícího systému (jako je BDR91, HCC80R nebo Evohome řídící jednotka). Dotyková zóna po pravé ruce je pro párování T87RF k RFG100 mobilní přístup.

Displej termostatu se rozsvítí pokud umístíte prst na správné místo. Tak si jednoduše můžete ověřit, že vše děláte správně. Pokud T87RF používáte v kombinaci se systémem Evohome, tak pravá dotyková oblast nebude mít žádnou funkci. Ke spárování T87RF se systémem Evohome jako teplotní čidlo, se prosím podívejte do návodu Y87RF2024. Je zde popsán přesný postup a pozice dotykových oblastí. Zmáčkněte a podržte LEVOU dotykovou oblast na T87RF po dobu 10-15 sekund dokud ‘BO’ se nezobrazí na displeji.
Zmáčkněte a podržte LEVOU dotykovou oblast znovu po dobu 10-15 s dokud se obrazovka nevrátí zpět do zobrazení teploty (symbol RF zmizí z horní části displeje).
To je moment, kdy musíte spárovat s Evohome řídící jednotkou svůj T87RF. Jakmile spustíte párování, ujistěte se, že T87RF a jednotka Evohome jsou od sebe přibližně 1 m daleko. Poté pokračujte následujícím postupem.
Zmáčkněte a podržte LEVOU dotykovou oblast po dobu 10-15 sekund dokud se ‘BO’ neobjeví.
Otočte termostat pomocí vnějšího bílého kolečka po směru hodinových ručiček, dokud ‘BO’ nezmizí a neobjeví se ‘CO’.
Zmáčkněte lehce LEVOU dotykovou oblast a termostat by se měl spárovat s řídící jednotkou Evohome a číslo od 1-5 by se mělo zobrazit na displeji. Pokud se zobrazí vykřičník, zmáčkněte tlačítko 'zpět' na Evohome řídící jednotce. Poté stále se zobrazeném 'CO' zmáčkněte LEVOU dotykovou oblast.

Pár důležitých poznatků z párování T87F jako teplotního čidla, při regulaci teploty pomocí HR92. Pokud spárujete jakýkoliv externí senzor a upravíte parametr 7 na HR92 na 7.1, aby ukázal aktuální teplotu. HR92 ukáže teplotu z T87RF místo teploty zjištěné HR92. To způsobuje nejasnost mezi zákazníky, kteří nám pak volají, že teplota na HR92 je 30°C, když drží T87RF v ruce.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, prosím kontaktujte nás!

Honeywell Evohome v e-shopu