Pokračováním v prohlížení této stránky souhlasím s použitím souborů cookies (viz Podmínky používání). Souhlasím

Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Instalace oběhových čerpadel

Elektronické oběhové čerpadlo je dnes již nezbytnou součástí každé otopné soustavy. Zajišťuje cirkulaci vody od zdroje tepla do topných těles, jakými jsou radiátory nebo podlahové topení. Nesprávná instalace oběhového čerpadla vede k nižšímu výkonu topení, ale i k poškození topné soustavy. Instalaci proto nezanedbejte. Na co je potřeba myslet?

Umístění oběhového čerpadla

Pro správnou funkci oběhového čerpadla je důležité jeho samotné umístění v rámci topné soustavy. To by vám měl určit projektant, který projektoval váš dům či topnou soustavu.

Pokud se ale rozhodnete pro instalaci oběhového čerpadla svépomocí, existují v zásadě dva způsoby jeho umístění – buď na tzv. zpětné potrubí, kterým cirkuluje studená voda do kotle, anebo na potrubí, kterým cirkuluje již horká voda z kotle. V minulosti se doporučovalo oběhová čerpadla umísťovat výhradně na potrubí se studenou vodou kvůli možnému poškození horkem. Nicméně moderní oběhová čerpadla jsou vyrobena z materiálů, které hravě odolají i horké vodě. Pokud tedy z nějakého důvodu nemůžete čerpadlo instalovat na zpětné potrubí, můžete jej bez problémů instalovat i na začátek okruhu.

Rovněž je dobré připomenout, že oběhové čerpadlo by mělo být snadno přístupné pro případné opravy či změnu nastavení.  

Výměna starého oběhového čerpadla

Pokud měníte staré oběhové čerpadlo ve stávající otopné soustavě, musíte při pořizování nového dodržet některé parametry. Nové čerpadlo by mělo mít především stejný hydraulický výkon, rozteč neboli vestavnou délku a průměr připojovacích závitů. Pokud ale měníte oběhové čerpadlo z důvodu zvýšení plochy podlahového topení či počtu radiátorů, je nutné hydraulický výkon čerpadla novým podmínkám přizpůsobit.

Při demontáži starého oběhového čerpadla dbejte zvýšené opatrnosti. V čerpadle může být horká voda, navíc pod velkým tlakem, a hrozí tak opaření. Čerpadlo před demontáží proto pečlivě odvodněte.

Dopravní výška čerpadla neboli výkon se neurčuje podle výšky domu, ale délky potrubí. 

Mechanické připojení nového oběhového čerpadla

Jestli už máte vybrané místo pro instalaci oběhového čerpadla, případně jste deinstalovali staré čerpadlo, je na řadě mechanické připojení nového. Nejdříve si sestavte soustavu oběhového čerpadla tímto způsobem:

Před i za čerpadlem je nutné mít ventily, které umožní v případě opravy či deinstalace čerpadla zastavení proudu vody. Ventily našroubujte na závity čerpadla. Někdy se kohoutek instaluje pouze před čerpadlo, a za čerpadlo se dá zpětná klapka, ovšem s ohledem na vyšší bezpečnost i pohodlí při manipulaci s čerpadlem je lepší mít ventily dva. Ventily můžete nahradit i tzv. uzavíratelným šroubením, které se uzavře pomocí imbusového klíče.

Filtr, který zachytává případné nečistoty a brání zanesení čerpadla, musí být umístěn před čerpadlem a ve směru, který udává šipka na filtru. Za čerpadlo namontujte zpětnou klapku. Pokud není odvzdušňovací filtr součástí samotného čerpadla, připojte do soustavy i ten. Všechna připojení musí být řádně utěsněná topenářským těsněním, nejlépe gumovým. Takto sestavenou soustavu s čerpadlem namontujte na trubky otopného systému pomocí mosazného šroubení.  

Možné polohy oběhového čerpadla vyčtete z návodu ke konkrétnímu modelu, většinou si lze vybrat vertikální nebo horizontální polohu. Vždy je ovšem nutné dodržet směr proudění vody, který je znázorněný šipkami přímo na čerpadle. Spínací skříňka zároveň nesmí být nad čerpadlem, protože by bránila správnému odvzdušnění čerpadla.

Při instalaci nesmí být čerpadlo pod napětím!

Připojení oběhového čerpadla do elektrické sítě

Pokud jste úspěšně nainstalovali oběhové čerpadlo na potrubí, je nutné jej zapojit do elektřiny. Čerpadla jsou standardně napájena elektrickým napětím 230 V. Tuto hodnotu si ověřte v manuálu konkrétního čerpadla.

Kromě samotného motoru čerpadla je v závislosti na konkrétním modelu nutné připojit i řídící jednotku a tepelná čidla. Oběhové čerpadlo je poměrně komplikované elektronické zařízení, a proto jeho instalaci do elektrické sítě může provádet pouze osoba oprávněná dle vyhlášky 50/1998 sb. Nesprávná elektroinstalace by mohla vést nejen k poškození čerpadla, ale především k úrazům.

Vhodným doplňkem soustavy oběhového čerpadla je i záložní zdroj, který zajistí jeho nepřerušený provoz při výpadku napájecího napětí.

Instalace více oběhových čerpadel

Potřebný počet oběhových čerpadel se určuje podle délky potrubí. Zpravidla stačí jedno čerpadlo na potrubí v celkové délce 80 m. Pokud máte delší potrubí anebo podlahové topení, doporučuje se instalace více oběhových čerpadel. Jinak by tlak nebyl dostatečný a rozvod teplé vody v topné soustavě by byl nerovnoměrný.

Pokud máte více kotlů, je nutné na každý mít minimálně jedno čerpadlo. Pokud instalujete více čerpadel na jeden kotel, je vhodné zapojit i tzv. anuloid, který vyrovná tlak v kotli. Příliš vysoký tlak by při souběžné činnosti více čerpadel mohl vést k poškození kotle.

Spuštění oběhového čerpadla

Před uvedením do provozu je nutné některá čerpadla odvzdušnit a nastavit požadovaný režim, resp. výkon. Neodvzdušněná čerpadla jsou hlučná a mohou se trvale poškodit. Některá moderní oběhová čerpadla se ovšem odvzdušňují i nastavují automaticky.