Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Evohome Upgrade - novinky systému

Regulační systém Honeywell Evohome přišel v poslední době s rozšiřujícími novinkami, které přidávají nové funkce do stávajícího systému Centrálních řídících jednotek Evohome. Od září je tak možné nalézt ve svých jednotkách například režim vytápění/chlazení, vylepšené ovládání tepelného čerpadla nebo nové rychlé volby. Krom toho jsou Centrální jednotky nyní obohacené o novou spínací jednotku, lépe adaptovanou pro regulaci tepelných čerpadel.

Veškeré aktualizace se na Centrální jednotky automaticky nahrají přímo z cloudu, takže není potřeba žádné intervence třetí strany. Stačí jen zkontrolovat, zde je jednotka připojena na wifi, sama se pak postará o zbytek. Nově zakoupené Centrální jednotky v sobě již veškeré aktualizace mají nahrané z výroby.

Rozšíření rychlých voleb

Dosavadní rychlá volba EKO se nově mění na EKO/KOMFORT. Rozšířená funkce sebou nese možnost nejenom snížit teplotu až o 3 stupně ve všech místnostech, jako tomu bylo doposud, ale nově jde teplota také o tři stupně ve všech místnostech zvýšit. Obvykle se tato funkce používá pro krátká časová rozmezí. Nastavit dobu si však můžete stále sami. Buď ji sami zrušíte manuálně po nějaké době, nebo ji nastavíte na určitý čas, po kterém se funkce automaticky opět vypne. O kolik stupňů chcete, aby EKO/KOMFORT měnil teplotu místností si můžete nastavit v Nastavení rychlých voleb.

Vnímání venkovní teploty

Centrální jednotka nově bere v potaz venkovní teplotu, kterou přijímá ze serveru AccuWeather. Zjištěná data využívá k efektivnějšímu vytápění místností, kdy porovnává venkovní a vnitřní teplotu. Na výběr je mezi funkcemi do teplého nebo do chladného počasí. Funkce Teplé počasí redukuje spínání tepelného zdroje v obdobích, kdy již není potřeba tolik topit, čímž snižuje spotřebu energií. Tato funkce je vhodná především v přechodných obdobích, kdy sama uzná za vhodné, kdy je již dostatečně teplo, aby nebylo potřeba vytápět domov. Pokud se venkovní teplota blíží požadované teplotě v mísnosti, nebude tato místnost již vytápěna. Rozhodnutí jakých místností se tato funkce bude týkat je čistě na uživateli.

Funkce Zimní faktor je zase vhodná do chladnějších období a do místností, které se pocitově jeví jako chladnější (větší průvan, velká okna apod.). Tato funkce mírně navýší požadovanou teplotu v těchto místnostech v závislosti na venkovní teplotě, aby nebyl narušen teplotní komfort obyvatel. Tato funkce se opět bude týkat jen těch místností, které se zvolí. Rozsah navýšení teplot se pohybuje od 0,5°C do 3 °C. K zvolenému stupni zvýšení teploty je však nutné i nastavit, o kolik má klesnout teplota venku pod požadovanou teplotu místnosti, aby se funkce spustila.

Venkovní teplota je zobrazována v levém horním rohu obrazovky. Centrální jednotka si ji stahuje ze serveru podle nastaveného PSČ při zakládání lokace v účtu od Honeywell Home. Pokud není jednotka připojená na Wifi, nemůže si stahovat potřebný data a obě funkce nebudou dostupné a nebudou ani zobrazené v nabídce Smart funkcí.

Dle charakteru místnosti

Pokud je systém Evohome hlavním regulátorem vytápění v domácnosti a ovládá centrální zdroj tepla, je nově k dispozici funkce Pokročilého stupňování výkonu. Ta bere v potaz charakter jednotlivých místností a na jejich základě provádí korekce v dodávce tepla. Funkce je založena na algoritmu, který zkoumá požadavky každého typu místnosti na dodávky tepla a spouští zdroj tepla na základě těchto údajů. Vytápění je tak ještě efektivnější. Pro hůře izolované a starší domy se vyplatí zvolit Standardní kompenzaci, v případě nového a dobře izolovaného domu stačí vybrat Částečnou kompenzaci.

Ovládání tepelného čerpadla

V instalačním menu ve složce Systémové prvky byla nově přidána možnost Tepelné čerpadlo pro ovládání centrálního zdroje tepla. Aby bylo možné tepelné čerpadlo řídit je však nutné napárovat novou spínací jednotku BDR91T, která je nyní dodávána s novými Centrálními jednotkami. Nová funkce má za úkol ochránit tepelné čerpadlo před častým spínáním, kterým by mohlo dojít k jeho opotřebení. Funkce určuje po jaké době může být čerpadlo opět spuštěno. Dokud nastavená doba neuplyne, čerpadlo se nespustí.

Režim vytápění/chlazení

Centrální jednotka může řídit jednotlivé místnosti nebo rovnou centrální tepelný zdroj v režimech Vytápění, Chlazení nebo Vytápění/Chlazení. Jednotlivé režimy mohou být přepínány přímo na jednotce ručně, nebo bude jednotka přejímat informace o aktuálním režimu od zdroje tepla. Při zvolení režimu chlazení se pak u všech místností objeví symbol vločky, program vytápění se přepne na teploty pro chlazení a spustí se chladící zařízení. Teploty pro chlazení a jejích časový rozvrh jde upravovat jen pokud se jedntka nachází v režimu Chlazení. Analogicky to samé platí pro vytápěcí rozvrh. 

Priorita ohřevu vody

Bude mít větší prioritu ohřev teplé vody v zásobníku, nebo vytápění domácnosti? V Centrální jednotce lze nastavit, zda se nejprve ohřeje zásobník teplé vody a teprve poté se začnou vytápět mísnosti, nebo bude probíhat obojí zároveň. Volbou priorit se může zkrátit doba ohřevu zásobníku teplé vody a zabránit tak jeho možnému přetápění. Tuto funcki lze využít jen v případě, že systém Evohome ovládá samostatně jak ventil vytápění tak i ventil TV.

Veškeré nové funkce a možnosti jsou již nyní zaneseny v aktualizovaném návodu k Centrální jednotce, který si můžete stáhnout zde.

Pokud ještě nemáte svůj systém Evohome, můžete si o něm více přečíst v našem článku Jaké Evohome produkty potřebuji?, nebo si rovnou vybrat z našich výhodných sad tu nejvhodnější pro vaši domácnost.