Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Honeywell Evohome dokáže řídit i poslední generaci kotlů OpenTherm, zajišťující přesné řízení teploty. Tím Honeywell Evohome získal nejvyšší možné ErP hodnocení pro regulační termostaty, třídy VIII.

OpenTherm je název pro formu komunikace mezi modulem centrálního vytápění a pokojovými termostaty. OpenTherm protokol nastavuje pravidla jak mezi sebou má modul a termostat komunikovat a předávat si informace. Pokud nainstalujete OpenTherm kotel a OpenTherm termostat (například Honeywell Evohome a R8810A1018 OpenTherm modul) bude termostat řídit přesnou teplotu vody Vašeho kotle a nepřetržitě udržovat teplotu na té nejefektivnější úrovni. V porovnání s klasickým Zap./Vyp. topným systémem (dokonce i TPI řízené systémy), voda v kotli je vždy určená fixní přednastavenou teplotou – což není moc efektivní způsob řízení kotle.

Běžný způsob řízení kotle je jednoduché zapnutí a vypnutí v určeném časovém intervalu. OpenTherm umožňuje přesnější ovládání skrze řízení plynového ventilu. To umožňuje množství tepla, poskytované kotlem, splňovat variabilnější požadavky. Redukováním teploty toku na výstupu z kotle, OpenTherm modulace zlepšuje účinnost kotle udržováním nízké výstupní teploty po delší intervaly. To zajišťuje, že je více tepla ve výměníku na kondenzačních teplotách.

Pro lepší pochopení jak OpenTherm funguje – příklad z každodenního života:

Představte si dvě auta, jak stojí vedle sebe na semaforech. Když se ukáže zelená, jedno auto zrychluje jak nejvíc dokáže, druhé zrychluje plynule a citlivě. Ve chvíli, kdy dorazí k dalším semaforům, citlivý řidič dojel prvního řidiče, ale spotřeboval podstatně méně paliva a tím ušetřil peníze. Bohužel rychlé auto nijak nebenefitovalo z agresivnější jízdy, protože jsou oba opět ve stejné pozici. V tomto případě je rychlý řidič zastoupený klasickým On/Off řídícím systémem a citlivý a efektivní řidič řízením OpenTherm.

  • Zvyšuje efektivitu topného systému a snižuje náklady
  • Schopnost vzdáleného řízení kotle umožňuje budoucí začlenění do vzdáleného řízení topného systému
  • Extra funkce
  • Žádné baterie
  • Zvyšuje životnost kotle
  • Připravenost pro budoucí rozšíření
  • Zařízení jsou jednoduché na instalaci (ve většině případů podobné jako u stávajících On/Off zařízení)
  • Bez nutnosti konfigurace
  • Poskytuje informace o stavu na displeji
  • Snižuje účty za energie

OpenTherm není kompatibilní se všemi kotli. Doporučujeme si vždy zkontrolovat kompatibilu u výrobce Vašeho kotle. OpenTherm není kompatibilní s nekondenzačními kotli.

OpenTherm nemůže pracovat s běžnými napětími. Proto OpenTherm pokojové termostaty nemají spínače. Místo nich mají senzor, který posílá signál do kotle. Díky tomu lze ovládat boiler efektivněji. Proto nemůže OpenTherm pracovat s běžnými kotli.

Široká nabídka Honeywell Evohome v e-shopu