Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Jak snížit hlučnost otopných a vodovodních soustav

Hluk vycházející z vodovodních a otopných soustav je velice nepříjemným problémem, jelikož tyto soustavy fungují nepřetržitě, což může značně ovlivnit nejen kvalitu spánku, ale času stráveného doma celkově. Zvuky se šíří kapalinou, potrubím i zdivem, a jsou proto mnohdy slyšet i ve vzdálenějších částech domu.

Hluk navíc může indikovat i různé technické problémy či poruchy ve vodovodních nebo otopných rozvodech, a proto byste měli tomuto problému a jeho řešení věnovat svou pozornost. Některé z možných příčin hluku mohou vést i k nevratnému poškození soustavy a jednotlivých komponentů.

Kde hledat příčinu hluku

Různé nežádoucí zvuky mohou pocházet z potrubí, ale i z elektronických zařízení, například z oběhového čerpadla. I když výrobci slibují bezhlučnost čerpadel, můžete se v různých situacích setkat s nepříjemnými a rušivými zvuky.

Problém tedy hledejte v čerpadle i v rozvodech vody. Často přitom nejde jednoduše zjistit, zda je zdrojem hluku čerpadlo nebo samotné potrubí. Čerpadlo totiž ovlivňuje proudění vody v potrubí, a zároveň se zvuky z čerpadla šíří i do rozvodů.

Možné problémy na rozvodech vody

Rozvody vody a topení jsou velice komplikovaný systém, který podléhá složitým zákonům hydrauliky. Zdroj hluku proto často může odhalit pouze kvalifikovaný a zkušený odborník.

Před tím, než zavoláte instalatéry či topenáře, můžete zkusit odhalit příčinu i sami. Ty nejčastější problémy jsou zároveň snadno řešitelné i svépomocí.  

Zavzdušněný systém

V případě zavzdušněných rozvodů můžete slyšet nepříjemné hučení či dokonce pískání. Systém odvzdušněte pomocí odvzdušňovacích ventilů.  

Příliš vysoká rychlost kapaliny v potrubí

Při špatném nastavení čerpadla dochází k rychlému proudění vody v potrubí, což způsobuje značný hluk. Zkuste snížit nastavení výkonu čerpadla a sledujte, zda se hlučnost snižuje.

Kavitace

Kavitace se v potrubí objevuje během nestálých podmínek, například při uzavírání ventilů. Změny v proudění vody a s tím související podtlak způsobují vznik dutin neboli podtlakových bublin, které různě vibrují a narážejí do potrubí. Tyto jevy můžeme vnímat jako nepříjemné zvuky hučení a pískání. Dutiny navíc urychlují korozi potrubí. Jak kavitaci předcházet? Zvyšte přetlak v nádrži, snižte teplotu kapaliny a otáčky čerpadla.  

Špatné dimenze vodovodních či otopných systémů

Někdy je problémem již samotný projekt rozvodů, který může být poddimenzovaný, naddimenzovaný, nebo potrubí nemá dostatečný sklon. V takovém případě bohužel řešení není jednoduché. Pokud nechcete předělávat celé rozvody, dočasným řešením může být akustická izolace.  

Nevyvážená soustava

Před spuštěním otopné soustavy do provozu by ji měl topenář řádně vyvážit. Jedním z příznaků nevyvážené soustavy je právě hluk a pískání. V případě menších jednotek to můžete zvládnout i svépomocí, a to díky oběhovému čerpadlu s funkcí automatického vyvažování.

Možné problémy čerpadla

Někdy vás může zlobit i kvalitní čerpadlo, a to zejména v případě jeho špatného výběru, nesprávné instalace nebo nedostatečné údržby. Nežádoucí zvuky může vydávat oběhové čerpadlo i čerpadlo ke kotli.

Nevhodný typ čerpadla

Pokud problém s hlučností nastal po výměně čerpadla, lze předpokládat, že příčinou hluku je jeho špatná instalace, případně neodpovídající model čerpadla. Jestli vám čerpadlo měnila firma, reklamujte ho. Pokud jste si ovšem čerpadlo vybrali a instalovali sami, nezbývá vám než se poohlédnout po vhodném typu čerpadla.

Vzduch v čerpadle

Nejen potrubí, ale i čerpadlo může být zavzdušněné. Odvzdušněte čerpadlo tak, že nastavíte nejvyšší otáčky po dobu 30 minut, případně instalujte odvzdušňovací ventil. Některá čerpadla se odvzdušňují automaticky.

Vysoký nebo nízký průtok kapaliny čerpadlem

Jak jsme již uvedli výše, příliš vysoká rychlost kapaliny v potrubí způsobuje hluk. Nicméně v případě nízkého průtoku je naopak hlučný provoz čerpadla. Ideální je proto instalovat čerpadlo s řídící jednotkou, která optimalizuje průtok tak, aby bylo bezhlučné nejen čerpadlo, ale i rozvody.

Nečistoty

Nečistoty zanesené do čerpadla způsobují vůbec největší hluk. Tento problém je častý u starších rozvodů. Můžete mu předcházet instalací filtrů, které zachytávají v potrubí nečistoty.

Tyto filtry musíte ale rovněž pravidelně čistit, pokud jsou totiž plné nečistot, další již nezachytí. Pokud se již nečistoty dostaly přímo do čerpadla, nezbývá vám než čerpadlo vyčistit, zejména pak oběžné kolo v čerpadle, případně čerpadlo vyměnit za nové.

Moderní elektronické oběhové čerpadlo. 

Jak na bezhlučné rozvody

I v případě hluku ve vodovodním a otopném systému je nejlepším řešením správná prevence proti těmto nežádoucím jevům. Věnujte proto pozornost řádné instalaci rozvodů, jejich vyvážení a pravidelnému odvzdušnění. Projekt rozvodů by měl vypracovat kvalifikovaný projektant. Instalaci potrubí přenechte odborné firmě, nepouštějte se do ní svépomocí. Možných chyb, kterých by se mohl laik dopustit, je opravdu hodně.

Používejte moderní elektronické oběhové čerpadlo nejlépe s řídící jednotkou, která dokáže automaticky optimalizovat provoz čerpadla, díky čemu se vyhnete nízkému nebo příliš vysokému průtoku. Taková čerpadla mnohdy disponují i funkcí automatického odvzdušnění. Nikdy neinstalujte čerpadlo, které má jiné dimenze či parametry než původní čerpadlo – v případě novostavby či nových rozvodů vám potřebné parametry čerpadla určí projektant. Na potrubí instalujte filtry zachytávající nečistoty, a tyto filtry pravidelně čistěte.

Pokud budete dodržovat tyto nezbytné kroky, neměl by vás hluk z rozvodů obtěžovat. Zdravé a dobře fungující rozvody jsou důležité nejen pro váš komfort, ale i pro delší životnost a nízkou poruchovost systému a souvisejících elektronických zařízení.