Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Elektromagnetické ventily 12 V

Elektromagnetické neboli solenoidové ventily na vodu, kapaliny a plyny mají velmi bohaté využití v domácnostech, průmyslu, v automobilech i v nejrůznějších přístrojích. Stejně bohatá je proto i nabídka na trhu. V tomto článku se zaměříme zejména na důležitost výběru správného napětí cívky ventilu a na možnosti využití elektromagnetických ventilů s napětím 12 V.

Základní typy elektromagnetických ventilů

Solenoidové dvoucestné ventily na vodu slouží pro regulování, uzavírání a otevírání průtoku kapalin a plynů. Třícestné a vícecestné typy mohou i směšovat a rozdělovat média do různých okruhů nebo mezi jednotlivými okruhy přepínat.

Podle toho, pro jaký účel jsou určeny, rozdělujeme elektromagnetické ventily podle:

  1. Typu, tlaku a teploty média: nejčastější jsou elektromagnetické ventily na vodu, plyn, horkou páru, agresivní média, chladiva nebo šťávy. 

  2. Funkce: ventily jsou bez napětí buď uzavřeny, nebo otevřeny. S ohledem na energetické úspory i životnost cívky je vždy potřeba vybrat funkci tak, aby byl ventil převážně v pasivní poloze bez potřeby napětí.  

  3. Ovládání: existují přímo a nepřímo ovládané ventily, přičemž pro výběr typu je klíčový vstupní diferenční tlak.  

  4. Napětí cívky (solenoidu): nesprávně zvolené napětí negativně ovlivňuje funkci ventilu. Napětí cívky musí odpovídat použitému elektrickému napětí.

Význam napětí v elektromagnetických ventilech

Elektromagnetické ventily na vodu potřebují pro svou funkci elektrickou energii. Napětí v solenoidu vytvoří elektromagnetické pole, které následně pohybuje pístem ventilu. Energie tedy ventil uzavře, anebo naopak otevře – podle toho, zda jde o typ NO (bez napětí otevřený), nebo NC (bez napětí uzavřený).

Elektrickou energii s odpovídajícím napětím tedy elektromagnetický ventil potřebuje pro dosažení aktivní polohy. Bez napětí je ventil v tzv. pasivní poloze.

Výběr vhodného napětí je důležitý s ohledem na životnost cívky a správnou funkci ventilu:

  • Pokud je dodávané elektrické napětí nižší než napětí cívky, není zaručena její funkce. To znamená, že při sepnutí nemusí být dosaženo aktivní polohy pístu.  

  • Pokud je naopak dodávané elektrické napětí vyšší než napětí cívky, dochází k přehřátí, přetížení cívky a zkratu.

Cívka TORK pro napětí 12 VAC. 

Rozsah napětí elektromagnetických ventilů

Jelikož využití solenoidových ventilů je skutečně velmi pestré, vyrábějí se v širokém rozsahu napětí. V naší nabídce najdete ventily se všemi nejběžnějšími druhy napájení: 110 VAC, 12 VAC, 12 VDC, 230 VAC, 24 VAC a 24 VDC. Povolená odchylka napětí je maximálně +/- 10 %.

Co vlastně tyto zkratky znamenají?

  • VAC: Zkratka je složená ze zkratky V (volt) a AC (střídavý proud, z anglického „alternating current“).

  • VDC: Zkratka je složená ze zkratky V (volt) a DC (stejnosměrný proud, z anglického „direct current“).  

Kromě samotného napětí je tedy důležité zaměřit se i na to, zda je elektromagnetický ventil určen pro střídavý nebo stejnosměrný proud.

Lze napětí elektromagnetického ventilu měnit?

V zásadě ano. Napětí ventilu totiž určuje solenoid neboli cívka, která je vyměnitelná. Jeden elektromagnetický ventil proto může být konstruován pro různé typy cívek, a tím pádem i pro různá napětí. Vždy si ale ověřte, zda daný model umožňuje instalaci cívky s vámi požadovaným napětím.

Kde se používají elektromagnetické ventily 12 V

Každý elektrický spotřebič včetně elektromagnetických ventilů je určen pro konkrétní napětí. Běžná elektrická síť má přitom napětí 230 V. Nižší napětí 12 V najdete například v automobilové zásuvce. Proč jsou vůbec některá zařízení konstruována pro takto nízké napětí?

Důvodem je bezpečnost – při napětí 12 V prakticky nehrozí úraz elektrickým proudem. Elektrické spotřebiče a elektromagnetické ventily s napětím 12 V se proto hodí zejména do míst, kde mohou přijít do přímého kontaktu s vodou.

V některých případech dokonce maximální napětí 12 V stanovují normy – jedná se třeba o některé koupelnové elektroinstalace. Napětí 12 V mají také všechny elektrospotřebiče určené do osobních automobilů.

Elektromagnetický ventil na vodu TORK. 

Elektromagnetický ventil 12 V pro podvodní aplikace  

Z výše uvedeného vyplývá, že při použití ve vodě je zcela nezbytné zvolit elektromagnetický ventil s napětím 12 V. Takovým je například ventil pro podvodní aplikace TORK T-SW 105 DN 25.

Tento model je možné díky krytí IP 68 ponořit pod vodu do maximální hloubky 10 m na dobu až 72 hodin. Mosazné tělo a vnitřní části z nerezové oceli navíc umožňují tento ventil použít i v agresivním prostředí. Výrobní materiály jsou odolné proti korozi.

Pro tento vodovodní ventil lze zvolit cívky s širokým rozsahem napětí 12-230 V; cívky jsou vyměnitelné. Pokud ovšem ventil plánujete používat pod vodou, je nutné zvolit z nabídky speciálních cívek pro podvodní aplikace TORK.

V naší nabídce najdete množství typů elektromagnetických ventilů 12 V od výrobců TORK, Danfoss a Peveko pro nejrůznější média a aplikace. S výběrem vám rádi pomůžeme.