Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Čerpadla pro zvyšování a udržování tlaku

Čerpadla pro zvyšování a udržování tlaku, též označovaná jako posilovací stanice, jsou zařízení zvyšující komfort využívání vody v místech s kolísajícím nebo nízkým tlakem ve vodovodním řádu. Princip jejich fungování je podobný domácím vodárnám, tyto systémy jsou však obvykle vybaveny výkonnějším čerpadlem. V naší nabídce naleznete řešení nejen pro rodinné domy, ale i obytné či kancelářské budovy.

Systém obvykle kombinuje čerpadlo, tlakovou nádobu, manometr a tlakový spínač. Díky senzorům, které jsou součástí soustavy posilovací stanice, se systém automaticky stará o zapínání a vypínání čerpadla a konstantní dodávku vody o požadovaném tlaku. 

Kdy pořídit čerpadlo pro zvyšování tlaku?

V řadě lokalit je nedostatečný tlak v přípojce vodovodního řádu. Zjednodušeně řečeno v takovém případě z kohoutku vytéká jen velmi malý proud vody. Například napouštění vany nebo mytí rukou se tak stává velmi nekomfortním. Nedostatečný tlak navíc může způsobit nesprávnou funkci a v extrémním případě i poškození domácích spotřebičů. Řešením je právě nákup systému pro zvyšování a udržování tlaku vody. Jeho nákupu by však mělo předcházet schválení ze strany správce vodovodu. V případě jeho nesouhlasu je nutné využít oddělovací beztlakovou nádrž. 

Jak funguje stanice posilující tlak vody?

Princip funkce je obdobný, jako u domácích vodáren. Místo sání vody ze studny však nasává vodu z vodovodního řádu. Čerpadlo napouští tlakovou nádobu a ta pak udržuje konstantní tlak v domovním rozvodu. 

Na rozdíl od domácích vodáren se v tomto případě častěji používají pokročilejší a efektivněji řízená čerpadla s motorem vybaveným frekvenčním měničem. U velkých objektů je navíc systém vybaven předsazenou atmosférickou nádrží, která zamezuje poklesnutí tlaku ve vodovodní síti v případě nové přípojky do systému. Nemusíte se tak bát, že vaším odběrem snížíte tlak vody sousedním objektům. 

 • Perfektní tlak vody u všech kohoutků
 • Spolehlivý provoz a dlouhá životnost
 • Nízká hlučnost
 • připraveno k okamžité instalaci
 • nízká hlučnost
 • ochrana proti běhu nasucho

Klasické řízení

Soustava se skládá z čerpadla napojeného na obecní vodovod, tlakové nádoby a tlakového nebo průtokového spínače. 

Při zahájení odběru vody dojde k poklesu tlaku, spínací jednotka změnu zaznamená a zapne čerpadlo. Čerpadlo běží vždy na plný výkon a tlaková nádoba vyrovnává tlakové rázy tak, aby měl tlak vody v rozvodech konstantní hodnotu a zároveň se omezil počet spínání čerpadla. 

Když je odběr vody ukončen, běží čerpadlo do doby, než tlak v nádobě opět dosáhne požadované hodnoty. V praxi se většinou užívá řízení čerpání po třetinách objemu tlakové nádoby. Před zahájením odběru je tlaková nádoba plná ze ⅔ a čerpadlo vypnuto. Po otevření kohoutku začne proudit voda, čerpadlo se ale znovu spustí až ve chvíli, kdy spínací jednotka zaznamená pokles pod ⅓ objemu. Čerpadlo běží až do chvíle, kdy znovu dojde k načerpání do ⅔ objemu.

Systém s frekvenčním měničem

Další možností vhodnou pro větší budovy je posilovací stanice vybavená čerpadlem s frekvenčním měničem, které dokáže konstantně udržovat předurčený tlak a vystačí s menší tlakovou nádobou. Spoléhá na integrovaný snímač tlaku na výstupu, který dá při spuštění odběru pokyn čerpadlu a následně porovná tlak naměřený s tlakem nastaveným. Podle toho pak vyšle signál frekvenčnímu měniči, který okamžitě nastaví otáčky čerpadla pro požadovaný tlak vody. 

Díky inteligentnímu řízení je systém schopen bez prodlevy reagovat i na situace, kdy dojde k zahájení více odběrů najednou (například kromě kohoutku je zapnuta ještě sprcha), aniž by došlo k nepříjemnému kolísání proudu vody při otevření nebo zavření dalšího kohoutku.  

Podle čeho vybírat systém pro zvyšování a udržování tlaku?

Při instalaci posilování pro celý obytný dům tak je potřeba silné čerpadlo. Většinou se používají například takovéto rozměrné stanice. Pro rodinný dům stačí menší vodárna Grundfos Scala2 nebo Grundfos  Scala1, případně stanice s tlakovou nádrží.

Pro výběr konkrétního produktu je však zásadní zohlednit následující parametry:

 • Velikost tlakové nádrže: obvykle se pohybuje od 100 litrů. Správná volba velikosti může zabránit zbytečně častému spínání čerpadla.
 • Dopravní výška čerpadla,
 • Průtok čerpadla,
 • Materiál tlakové nádoby,
 • Typ tlakové nádoby - vaková / membránová.
Pokračujte na nabídku Čerpadel pro zvyšování a udržování tlaku na e-shopu