Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Tlakové nádoby

Tlakové nádoby nejčastěji najdeme v aplikacích domácích vodáren. Jejich hlavní funkcí je vyrovnávání a udržování konstantní hladiny tlaku v rozvodném systému. Slouží jako zásobníky vody a chrání čerpadla před častým spínáním, které by mohlo vést k jeho rychlému opotřebení. Tlakové nádoby jsou vyrobené nejčastěji z oceli a lze je zakoupit v různých velikostech objemů.

Způsoby konstrukce

Existují dva způsoby konstrukce tlakových nádob – horizontální a vertikální. S ohledem na velikost jsou pak velké nádoby opatřeny nožkami, což zamezuje montáži horizontálních nádob (na příklad) do svislé polohy. Jiná, než předem doporučená montáž může vést k poškození nádoby a ztrátě funkčnosti. Nádoby jsou konstruovány pro působení tlaku shora dolů, takže pokud dojde k převrácené montáži, bude tlak působit jiným směrem, než pro jaký byla nádoba designována, a dojde k poničení nádoby.

Druhy tlakových nádob

Na trhu můžeme najít tři typy tlakových nádob odlišené od sebe svým vnitřním uspořádáním a způsobem fungování:

  • tlaková nádoba s vyměnitelným vakem
  • tlaková nádoba s membránou
  • tlaková nádoba bez vaku i membrány

Každý typ má svoje výhody i nevýhody, jak si ukážeme dále.

Tlaková nádoba s vyměnitelným vakem

Součástí této tlakové nádoby je vyměnitelný pryžový vak, který se nachází uvnitř nádoby. Voda, která přitéká do nádoby, vtéká právě do tohoto vaku. Ve zbytku nádoby je tlakový plyn, který zajištuje neměnnost tlaku v rozvodném systému. Tento plyn současně chrání vak před odřením o stěny nádoby. Díky vaku nedochází ke styku vody a stěn nádoby, takže nehrozí poškození nádoby vnitřní korozí. Nevýhodou může být nutná pravidelná kontrola přetlaku v nádobě, kvůli možnosti úniku plynu. V případě úniku by došlo ke snížení přetlaku v nádobě, což by častěji spínalo čerpadlo a do vaku by přitékalo více vody. Tím by se vak více roztahoval a hrozilo by jeho protrhnutí.

Ke každé tlakové nádobě výrobce udává, po jaké době je nutné přetlak kontrolovat. Úprava přetlaku je snadná, provádí se přes ventilek umístěný na nádobě a je možné k tomu použít pumpičku nebo kompresor. Pokud by došlo k poškození vaku, je možné jej jednoduše vyměnit a nekupovat celou novou nádobu.

Tlaková nádoba s membránou

Těmto nádobám se také říká bezúdržbové, protože není třeba kontrolovat vnitřní přetlak – plyn nemá z nádoby kudy unikat. Nádoba je rozdělena do dvou částí pryžovou membránou, která od sebe odděluje vodu a tlakový plyn. Tento typ nádob je vysoce spolehlivý a odolný, není třeba žádných kontrol ani údržby, na rozdíl od nádob s vakem je však při poškození membrány nutné vyměnit celou nádobu. To může znít nepříjemně, avšak tím, že z nádoby neuniká plyn, nedochází ani k nadměrnému namáhání membrány a šance na její poškození je malá.

Tlaková nádoba bez vaku i membrány

V této tlakové nádobě nejsou voda s plynem ničím odděleny. Nehrozí tak poškození žádných pryžových součástí a díky nerezovému provedení se hodí do vlhkého prostředí. Přetlak v nádobě je však nutné neustále pravidelně kontrolovat a často doplňovat vzduch při jeho poklesu.

Výhodami použití tlakových nádob v rozvodných systémech jsou především prodlužování životnosti čerpadel a snižování dopadu hydraulických rázů na systém, když se čerpadlo spustí. Čerpaná voda je přiváděna do nádoby, kde stlačuje přítomný vzduch. Při otevření kohoutku (na příklad) ji pak stlačený vzduch vytlačí do potrubí a dojde ke zmenšení přetlaku v nádobě. Pokud dojde ke snížení pod danou úroveň, soustava vodárny spustí čerpadlo, které vodu do nádoby opět dočerpá. Tím, že vzduch z některých nádob uniká, může dojít k častějšímu spínání čerpadel a krácení jejich životnosti.

Pokud chcete tlakovou nádobu použít v rozvodech pitné vody, doporučujeme před zakoupením zkontrolovat, zda má atest pro pitnou vodu, který dosvědčuje, že je nádoba vyrobena z vhodných materiálů neuvolňujících žádné závadné látky.

Velikost tlakové nádoby

Velikostí tlakových nádob je několik. Pro zvolení té správné je třeba znát parametry čerpadla a způsob řízení vodárny. Vystačit si ale můžete i s velikostí odběru vody v čase. Pokud odebíráte vodu v různých množstvích a nepravidelně, je lepší pořídit si nádobu větší. Ovšem pozor, aby nádoba nebyla příliš velká, voda by v ní pak zůstávala příliš dlouho a mohla „ztrácet“ na své hodnotě. Na druhou stranu, pokud odebíráte vodu v ustálených dávkách, je lepší menší nádoba. Ne však tak malá, aby způsobovala častější spouštění čerpadla, což by mohlo vést opět ke snížení jeho životnosti. Obecně lze říci, že pro domácí vodárny se doporučují nádoby o objemu od 80 do 100 litrů. V případě vodárny s frekvenčním měničem, který zajišťuje regulaci otáček čerpadla a hlídá, aby jeho výstupní tlak byl konstantní, je možné tlakovou nádobu zcela vynechat, nebo použít jen malou nádobu.

V naší nabídce naleznete jak kompletní domácí vodárny, tak i samostatné tlakové nádoby a čerpadla.