Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Zahradní čerpadla

Pod označením zahradní čerpadla lze nalézt pestrou škálu čerpadel pro zásobování vodou, postřik zahrady či přečerpávání vody z nádrží. V provedení samonasávací či ponorná, podle užití přenosná i pevně zabudovaná, pro čerpání čisté i kalové vody.
Vodní zahrady vyžadují pohyb vody, aby byla zajištěna recirkulace a provzdušnění, které jsou potřebné pro zdravé životní prostředí ve vodě. To může být zajištěno instalací čerpadla nebo filtru. Čerpadla pomáhají udržet čistou vodu ve vašem jezírku nebo biotopu a přispívají tak k rovnoměrné distribuci živin pro ryby, rostliny, ale i jiné vodní organismy.. Proudící voda také snižuje riziko výskytu komárů na vodní ploše, pomáhá bojovat proti tvorbě vodních řas a rovnoměrné distribuci kyslíku ve všech hloubkách vody. Zahradní čerpadla také mohou být využita pro pohon fontán.

Pokračujte na širokou nabídku zahradních čerpadel v e-shopu

VARIANTY

Existují rozdílné varianty zahradních čerpadel – čerpadla ponorná, s magnetickým nebo elektrickým pohonem. Každé z nich má výhody pro specifické aplikace. Je dobré pečlivě zhodnotit, která varianta je optimální právě pro vaši zahradu než si čerpadlo zakoupíte. Je zřejmé, že čerpadlo sloužící k cirkulaci ve vašem rybníku nebo jezírku bude mít odlišné požadavky než čerpadlo určené pro fontánu v kašně. Výpočet velikosti / výkonu čerpadla do velké míry závisí na velikosti jezírka, ale i využití – jen pro cirkulaci nebo i pro filtraci vody. Dalším faktorem vhodným pro zvažování při výběru je množství ryb či rostlin v jezírku – čím více, tím je potřeba zvyšovat nároky na filtrační čerpadlo.

PONORNÁ ČERPADLA

Ponorná čerpadla jsou navržena, jak již název napovídá, aby byla zcela ponořena do nejhlubší částí rybníka. Hlavní předností ponorných čerpadel je snadná instalace. Ponorná čerpadla není v přírodě nutno nijak zakrývat a tudíž nenarušují ráz krajiny. Další jednoznačnou předností je tichý chod, ponorná čerpadla jsou tichá a rozhodně vás tak nebudou rušit při rozjímání na vaší zahradě. Některá ponorná čerpadla využívají olej při provozu – těm se v případě “živého rybníčku” vyhněte.

 • Ponorná čerpadla lze využít při vysoušení jezírka za účelem čištění.
 • Čerpadla umístěte přímo do jezírka
 • Ponorná čerpadla přečerpají 200-20 000 litrů za hodinu
 • Ponorná čerpadla jsou obecně ekonomičtější a levnější pro menší rybníky

.

EXTERNÍ ČERPADLA

Externí čerpadla jsou spolehlivá, cenově dostupná a úsporná varianta řešení cirkulace vody ve vašem jezírku. Mohou přečerpávat velká množství vody a leckdy být méně nákladná než čerpadla ponorná. Negativem je složitější instalace zařízení a hlučnější provoz, obojí je však kompenzování obecně vyšší spolehlivostí. Důležité je vědět, zda-li je čerpadlo samonasávací nebo zda si čerpá vlastní vodu. U čerpadel, která nejsou samonasávací je třeba instalovat zpětný ventil, aby se zabránilo jejich poškození motoru při vypnutí a rychlém opětovném zapnutí.

 • Externí čerpadla mohou být hlasitá a mohou rušit klid na vaší zahradě
 • Jsou vhodná pro velké rybníky
 • Instalujte v blízkosti vodní plochy na suchém místě
 • Vyžadují méně rutinní údržby než čerpadla ponorná

MAGNETICKÁ ČERPADLA

V magnetických čerpadlech elektrický náboj vytváří magnetické pole a způsobuje otáčení kola a pohání tak čerpání vody. Magnetická čerpadla jsou kompletně uzavřena a nevyžadují mazání. Vzhledem k tomu, že neobsahují olej, jsou vhodná pro jezírka s rybami – v případě, že by došlo k jeho úniku. Tento typ čerpadla není schopen čerpat vodu “vysoko” vertikálně, takže není vhodný pro vytváření např. fontán.

 • Vysoce efektivní provoz, spoří náklady
 • Pracuje nelépe v čistých jezírcích bez bahna
 • Vyžaduje čistění oběžné komory pro delší životnost
 • Nemá těsnění

.

ČERPADLA S PŘÍMÝM POHONEM

Čerpadla s přímým pohonem mají uzavřený motor, napájený elektřinou, který otáčí hřídel oběžného kola. Tato čerpadla jsou schopna dosáhnout vysokého vztlaku jsou tak vhodná pro čerpání do vysokých výšek (proto je využívejte pro zkrášlení vaší zahrady ve formě vodopádů či fontán). Doporučujeme používat čerpadla, která nemají olej, který by v případě netěsnosti mohl zahubit ryby ve vašem jezírku. Mnoho novějších čerpadel však má alternativní mazání olejem, který je bezpečný pro ryby.

 • Typicky dražší provoz
 • Vodu “tlačí” spíše než “táhnou”
 • Složitá oprava pro běžného uživatele

Pokračujte na širokou nabídku ponorných čerpadel v e-shopu

JAK SPRÁVNĚ ZVOLIT VELIKOST ZAHRADNÍHO ČERPADLA

Výběr správné velikosti čerpadla vám zajistí správnou cirkulaci vody v jezírku. Čerpadlo je vhodné jen lehce naddimenzovat, platí totiž přímá úměra – čím větší čerpadlo, tím dražší. Jestliže čerpadlo nemá již nainstalovanou čerpací hlavu, je třeba vypočítat jaké množství je vody je čerpadlo schopno čerpat než jej zakoupíte. Jedním z pravidel výběru je, že by čerpadlo mělo být schopno přečerpat polovinu objemu rybníčku každou hodinu. Toto pravidlo samozřejmě platí pouze u menších zahradních jezírek. Za účelem správné volby čerpadla je třeba udělat několik výpočtů:

VÝPOČTY

Průtok pro filtraci
Průtok pro filtraci v litrech = 0.5 x objem rybníka ( v l)

Průtok pro fontány
Pro každé 3 centimetry šířky fontány na vrcholu budete potřebovat výkon čerpadla 400 l

Průtok pro vodopády
Malý vodopád = 100l X šířka vodopádu v cm
Střední vodopád = 200l X šířka vodopádu v cm
Velký vodopádu = 400l X šířka vodopádu v cm

Objem rybníka
Objem rybníka = 3.14 x poloměr rybníka x poloměr rybníka x průměrná hloubka rybníka