Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Vliv tvrdé vody na zdraví člověka

O vlivech tvrdé či měkké vody na zdraví člověka koluje množství mýtů a nepravd. V mnoha neověřených zdrojích se dokonce můžete dočíst i vyložené lži – třeba to, že by člověk měl konzumovat destilovanou vodu nebo vodu zcela nahradit ovocnými šťávami. Tím si ale můžete přivodit závažné zdravotní problémy. Zjistěte, jak to s vlivem tvrdosti vody na zdraví člověka doopravdy je.  

Co to vlastně je tvrdá voda?

Tvrdost vody je v podstatě množství rozpuštěných minerálů ve vodě, především vápníku a hořčíku. Platí, že čím více rozpuštěných minerálů ve vodě je, tím je tvrdost vody vyšší. Voda minerály přirozeně získává z prostředí, jímž protéká. V různých lokalitách jsou různé geologické podmínky, přičemž v České republice převládá vápenaté podloží. To znamená také to, že většina pitné vody v ČR je tvrdá (tedy obsahuje zvýšené množství vápníku a hořčíku).  

Veškerá voda v přírodě včetně té pitné tedy určité množství minerálů obsahuje – tak to bylo vždy a na takovou vodu je lidský organismus přizpůsobený. Tzv. destilovaná nebo osmotická voda (tedy čisté H2O) se v přírodě nevyskytuje, vzniká pouze úpravou (lidským zásahem). Tato voda ovšem není pitná.

Pro zdraví člověka je konzumace vody s dostatečným obsahem minerálů důležitá. 

Jaká voda je tvrdá?

Tvrdost vody se udává v různých jednotkách, například v mg rozpuštěných minerálů na litr, častěji ale v jednotkách mmol/l.  

  • Měkká voda: je voda s obsahem minerálů nižším než 0,5 mmol/l. Měkká je například dešťová nebo destilovaná voda.

  • Optimální tvrdost vody: se pohybuje v rozmezí 0,7-2,5 mmol/l. Tato voda je pro naše zdraví nejprospěšnější.

  • Tvrdá voda: obsahuje minerálů více než 2,5 mmol/l.

  • Velmi tvrdá voda: je voda s obsahem minerálů více než 3,75 mmol/l. Jedná se o tzv. minerální vody.

Jak zjistit tvrdost vody?

Zajímá vás, zda máte i vy doma tvrdou vodu? Většinou to poznáte jednoduše tak, že se na bateriích, rychlovarných konvicích či kávovarech usazuje vodní kámen. Jednoduché domácí testy na měření tvrdosti vody lze také zakoupit v drogerii. Pokud chcete mít přesné hodnoty, můžete si nechat udělat laboratorní rozbor vody. V případě, že čerpáte vodu z vodáren, vám je ze zákona povinen přesný obsah minerálů sdělit dodavatel pitné vody.

Jaký vliv má tvrdost vody na zdraví člověka?

Obecně je známo, že tvrdá voda působí negativně na elektrospotřebiče a domácí zařízení: vytváří vodní kámen, který je nejen nevzhledný, ale také způsobuje poruchy spotřebičů a zkracuje jejich životnost. Navíc se v tvrdé vodě hůře rozpouštějí kosmetické a čisticí prostředky, a proto je jejich spotřeba vyšší.

S vlivem tvrdé vody na zdraví člověka to ale tak jednoznačné není.

Tvrdá a velmi tvrdá voda

Obecně je konzumace vody s vyšším obsahem minerálů zdraví prospěšná, v žádném případě ji nelze nahradit vodou destilovanou nebo vodou upravenou tzv. reverzní osmózou – takto demineralizovaná voda není pitná.

Minerály se podílejí na většině biochemických procesů v lidském organismu a jsou nepostradatelné. Zajišťují správnou funkci životně důležitých orgánů, nervové a kardiovaskulární soustavy i pohybového aparátu. Vše má ale svá ale a i příliš tvrdá voda s sebou nese určitá zdravotní rizika:  

  1. Tvrdá voda vysušuje pokožku, čímž může zhoršovat ekzémy a další kožní nemoci. Tvrdá voda ale tyto problémy přímo nezpůsobuje.  

  2. Dlouhodobá konzumace velmi tvrdé neboli minerální vody je dle studií spojena s vyšším rizikem vzniku močových, žlučových a ledvinových kamenů, artrózy či s vysokým krevním tlakem.

Měkká voda

Měkká voda naopak neposkytuje tělu dostatek minerálů, které je nutné doplnit jinou cestou, např. zvýšenou konzumací balených minerálních vod. V opačném případě u člověka významně roste riziko:

  • neurologických a kardiovaskulárních problémů,

  • zhoršené kvality pohybového aparátu, zubů, nehtů a vlasů,

  • snížené obranyschopnosti organismu,

  • vzniku těhotenských komplikací atd.

Měkká voda je tedy jednoznačně škodlivější než voda tvrdá. Přesto je namístě příliš tvrdou vodu řešit – jednak z důvodu výše zmíněných zdravotních rizik, ale také z důvodu ochrany spotřebičů. Je ovšem nutné zvolit vhodný změkčovač vody a nastavit optimální výstupní tvrdost vody. Jak změkčit vodu?

Úpravna tvrdé vody Honeywell. 

Jak na úpravu tvrdé vody v domácnosti

Zatímco na problém s příliš měkkou vodou dosud neexistuje řešení (tzv. mineralizace není příliš efektivní), příliš tvrdou vodu upravíte jednoduše pomocí změkčovače vody. Není ovšem změkčovač jako změkčovač. Pro úpravu pitné vody pro domácnosti i větší objekty doporučujeme změkčovače na bázi iontové výměny. V tomto typu úpravny vody dochází za pomoci soli k absorpci rozpuštěných iontů vápníku a hořčíku a uvolňování iontů sodíku.

Na těchto úpravnách vody lze jednoduše nastavit požadovanou výstupní hodnotu tvrdosti, která by se v případě vody určené ke konzumaci měla pohybovat v rozmezí 2-3,5 mmol/l (tedy mírně tvrdá až tvrdá voda).

Pokud máte možnost upravovat vodu určenou ke konzumaci a zbytek vody (tedy určenou na mytí, úklid, do spotřebičů) zvlášť, využijte toho. U vody, která není v domácnosti určena k přímé konzumaci, je totiž optimální tvrdost nižší, zhruba kolem 1-2,5 mmol/l. Takto měkká voda vám zajistí dlouhou životnost spotřebičů, nízkou spotřebu čisticích prostředků a vláčnou pokožku po koupeli.

Nic není černobílé a žádný extrém není dobrý. Nenechte se proto obelhat a při domácí úpravě pitné vody dejte na rady kvalifikovaných odborníků. Pouze tak budete mít jistotu, že konzumujete skutečně zdravou vodu.