Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Ultrazvuková měřidla tepla

Ultrazvuková měřidla používají pro měření rychlosti proudění tekutiny v potrubí ultrazvukového vlnění. Přístroje, které využívají Dopplerova principu, vysílají do tekutiny ultrazvukové vlny s konstantní frekvencí a přijímají vlnění odražené od pevných částic nebo od bublin rozptýlených v tekutině. Vzhledem k pohybu částic nebo bublin s tekutinou, je frekvence přijatého ultrazvukového vlnění odlišná od frekvence vyslané vlny. Rozdíl frekvencí je pak úměrný rychlosti proudění tekutiny.

Výhody: žádné pohyblivé části, nižší tlakové ztráty, kapalina může být agresivní, výbušná

Nevýhody: možné chyby v závislosti na teplotě, hustotě, viskozitě, koncentrace částic

  • Určeno pro použití v kancelářích, bytových domech a administrativních budovách
  • ukládání hodnot spotřeby ve stanovený den
  • Průtok 1,5 m³/h

Siemens UH50-A45

  • Určeno pro měření tepelné energie na patách v obchodní sféře a lehkém průmyslu
  • třída přesnosti měření 2
  • Průtok 3,5 m³/h

Nestačí? Pokračujte na širokou nabídku ultrazvukových měřidel tepla a chladu v e-shopu