Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Elektromagnetické ventily - závady a jejich řešení

Problém: ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL SE NEOTVÍRÁ

Pravděpodobná příčina

Náprava

Na cívce není napětí

Zkontrolujte, zda je ventil bez proudu otevřený nebo zavřený (NO nebo NC): 
1. Použijte magnetický detektor
2. Zvedněte mírně cívku a zjistěte, zda klade odpor – cívka se nesmí odmontovat pod napětím, jinak by se mohla spálit.
Zkontrolujte kontakty relé. Zkontrolujte přpojení vodičů. Zkontrolujte pojistky.

Nesprávné napětí/frekvence

Zkontrolujte, zda elektrické požadavky na cívku jsou stejné jako instalační přívodní napájení. Změřte napětí na cívce.
Povolené odchylky napětí:
+/- 10 % u duální frekvence;

aplikace se stejnosměrným proudem a NO + 10 % / - 15 % u střídavého proudu, jednofrekvenční napětí. Pokud je to nutné, nahraďte cívku správnou verzí.

Příliš vysoký diferenční tlak

Zkontrolujte údaje o cívce. Pokud je to nutné, nahraďte cívku správnou verzí. Snižte diferenční tlak, například snížením vstupního tlaku.

Příliš nízký diferenční tlak

Zkontrolujte údaje o cívce, včetně diferenčního tlaku. Pokud je to nutné, nahraďte cívku správnou verzí.

Poškozená nebo ohnutá armaturní trubka

Vyměňte ventil.

Nečistoty na membráně

Očistěte membránu. Pokud je to nutné, vyměňte vadné komponenty.

Nečistoty v sedle ventilu, v armatuře nebo v armaturní trubce

Očistěte ventil. Pokud je to nutné, vyměňte vadné komponenty.

Koroze

Vyměňte vadné komponenty.

Chybějící komponenty po demontáži ventilu

Dodejte chybějící komponenty.

Problém: ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL SE OTEVÍRÁ ČÁSTEČNĚ

Pravděpodobná příčina

Náprava

Příliš nízký diferenční tlak

Zkontrolujte údaje o ventilu, včetně diferenčního tlaku. Nahraďte ventil správnou verzí.

Poškozená nebo ohnutá armaturní trubka

Vyměňte ventil.

Nečistoty na membráně

Očistěte membránu. Pokud je to nutné, vyměňte vadné komponenty.

Nečistoty v sedle ventilu, v armatuře nebo armaturní trubce

Očistěte ventil. Pokud je to nutné, vyměňte vadné komponenty.

Koroze

Vyměňte vadné komponenty.

Chybějící komponenty po demontáži ventilu

Dodejte chybějící komponenty.

Problém: ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL JE HLUČNÝ

Pravděpodobná příčina

Náprava

Hučení

Hučení způsobené frekvencí střídavého proudu. Může být odstraněno výměnou za cívku s usměrňovačem

Hydraulické rázy při otevírání ventilu / Hydraulické rázy při zavírání ventilu

Hydraulický ráz je typickým výsledkem vysoké rychlosti kapaliny.            Tento problém má několik řešení:
1. Snížení tlaku pomocí instalace redukčního ventilu před elektromagnetickým ventilem. Pokud je to možné, rozšiřte průměr potrubí.
2. Omezení hydraulického rázu pomocí instalace pružné hadice nebo pružného nárazníku  před elektromagnetický ventil

Diferenční tlak je příliš vysoký / pulzace v tlakovém potrubí

Zkontrolujte údaje o ventilu, vč. diferenčního tlaku. Zkontrolujte tlak a průtok kapaliny. Nahraďte ventil vhodnějším typem ventilu. Zkontrolujte ostatní součásti instalace.

Problém: ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL SE NEZAVÍRÁ, RESPEKTIVĚ ZAVÍRÁ JEN ČÁSTĚČNĚ

Pravděpodobná příčina

Náprava

Na cívce zůstává napětí

Nejprve mírně zvedněte cívku a zjistěte, zda klade odpor. Poznámka: Cívka se nesmí odmontovat pod napětím, jinak by se mohla spálit. Zkontrolujte zapojení vodičů podle schématu zapojení. Zkontrolujte kontakty relé. Zkontrolujte připojení vodičů.

Nečistoty v pilotním otvoru / vyrovnávací trysce

Vyčistěte otvor jehlou nebo podobným předmětem (max. průměr 0,5 mm). Profoukněte otvor stlačeným vzduchem. Pokud je to nutné, vyměňte vadné komponenty.

Ruční otevírací jednotku nelze po použití našroubovat zpět

Zkontrolujte pozici otevírací jednotky a upravte ji dle potřeby.

Pulzace v tlakovém potrubí. Diferenční tlak je příliš vysoký v otevřené pozici. Tlak na výstupní straně je periodicky vyšší než tlak na vstupní straně.

Zkontrolujte údaje o ventilu. Zkontrolujte tlak a průtok kapaliny. Nahraďte ventil vhodnějším typem ventilu. Zkontrolujte ostatní součásti instalace.

Poškozená nebo ohnutá armaturní trubka.

Vyměňte ventil.

Vadná miska pružiny ventilu, membrána nebo sedlo ventilu.

Zkontrolujte tlak a průtok kapaliny. Vyměňte vadné komponenty.

Membrána v obrácené poloze

Zkontrolujte správnou instalaci ventilu.

Nečistoty v sedle ventilu nebo v armaturní trubce

Očistěte ventil. Pokud je to nutné, vyměňte vadné  komponenty.

Koroze v pilotním / hlavním otvoru

Vyměňte vadné komponenty.

Ventil namontovaný špatným způsobem

Zkontrolujte směr toku kapaliny a ujistěte se, že šipka směřuje stejným směrem.

Chybějící komponenty po demontáži ventilu

Dodejte chybějící komponenty

Problém: SPÁLENÁ CÍVKA – BEZ NAPĚTÍ PŘI PŘIVEDENÉM NAPĚTÍ

Pravděpodobná příčina

Náprava

Nesprávné napětí / frekvence

Zkontrolujte údaje o cívce. Pokud to je nutné, nahraďte cívku správným typem. Zkontrolujte zapojení vodičů podle schématu zapojení. Zkontrolujte maximální odchylky napětí.                    Povolené odchylky napětí:  +/- 10 % u duální frekvence, aplikace se stejnosměrným proudem
+ 10 % nebo - 15 % u střídavého proudu, jednofrekvenční napětí

Cívka zkratovaná ( v cívce může být vlhkost )

Zkontrolujte ostatní součásti instalace kvůli možnému zkratu. Zkontrolujte připojení vodičů k cívce. Po nalezení závady cívku vyměňte. Zvažte, zda by nebylo vhodné namontovat nacvakávací cívku s dalším těsnícím O-kroužkem (pouze pro vysokovýkonnou řadu ventiů).

Zdlouhavý průtok armaturou      1) Poškozená nebo ohnutá armaturní trubka
2) Poškozená armatura
3) Nečistoty v armaturní trubce

Vyměňte vadné komponenty. Odstraňte nečistoty.

Příliš vysoká teplota média

Zkontrolujte údaje o ventilu a cívce, zda odpovídají parametrům instalace. Nahraďte vhodným typem cívky nebo ventilu.

Příliš vysoká teplota prostředí

Pokud je to možné, přesuňte ventil do chladnějšího prostředí. Zkontrolujte údaje o ventilu a cívce, zda odpovídají parametrům instalace. Zlepšete ventilaci v okolí ventilu a cívky.

Široká nabídka elektromagnetických ventilů v e-shopu