Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Co dělat, když systém Siemens Connected Home nefunguje?

Pokud se vám na displeji radiátorové hlavice zobrazuje chybový kód nebo LED indikátor spínací jednotky podezřele bliká či svítí, co to znamená a návod jak postupovat, najdete v tabulce níže, popřípadě v technické příručce produktu. V případě radiátorové hlavice nenechávejte přístroj dlouhodobě v chybovém módu, nebo z ní vyndejte baterie, aby se nevybíjely.

Radiátorová hlavice SSA911.01ZB 

Oznámení

Stav přístroje

LED indikátor bliká červeně 

Probíhá aktualizace softwaru přístroje; není možná regulace teploty.

LED indikátor svítí červeně

Chyba uvedení do provozu. 

LED indikátor bliká zeleně

Čekání na potvrzení uživatelem (slouží ke spuštění úlohy).

LED indikátor zeleně svítí po dobu 5 s 

Úloha úspěšně dokončena. 

ER1 - Nebyl zjištěn žádný ventil

Správně namontujte pohon na termostatický ventil.

Použijte správný adaptér.

ER2 - Nebyl zjištěn bod uzavření

ER3 - Pohyb ventilu není možný

Zkontrolujte, zda je trn ventilu volně pohyblivý.

ERR - Připojení pohonu se nezdařilo

Přístroj není v režimu navazování komunikace.

Přístroj je mimo dosah. 

Spínací jednotka RCR110.2ZB

Oznámení 

Stav přístroje

LED indikátor svítí oranžově

Nečinný.

LED indikátor rychle bliká zeleně

Připojování k ZigBee síti.

LED indikátor svítí zeleně

Úspěšné připojení.

LED indikátor bliká pomalu červeně

Porucha ZigBee sítě. 

Reléové výstupy se vypnou. 

Zkontrolujte, jestli je ZigBee router zapnutý, a zkuste zkrátit vzdálenost mezi přístrojem a routerem. 

Zkuste opětovně přístroj připojit k ZigBee síti.

LED indikátor svítí červeně

Porucha Hardwaru. 

LED indikátor střídavě svítí červeně a zeleně

Návrat k továrnímu nastavení.

LED indikátor bliká rychle oranžově

Probíhá aktualizace firmwaru. 

LED indikátor bliká pomalu zeleně

Ruční přepnutí. 

LED indikátor třikrát rychle zabliká (0.5 Hz), a potom se vrátí do předchozího stavu

Změna stavu výstupu. 

Může se stát, že se v aplikaci Connected Home vyskytne chyba, která brání spárování aplikace se ZigBee routerem. V takovém případě si nainstalujte starší verzi aplikace Connected Home (pro Android ke stažení zde), propojte se ZigBee routerem a po spárování aplikaci aktualizujte na nejnovější verzi. 

Komponenty Siemens Connected Home se se ZigBee routerem běžně spárují během několika vteřin. Pokud se v průběhu tohoto procesu vyskytne chyba, je potřeba u zařízení obnovit tovární nastavení a spárování opakovat.

Tovární nastavení radiátorových hlavic obnovíte tak, že stisknete všechny tři ovládací tlačítka zároveň a podržíte je po dobu 10 sekund (odpočet se zobrazí na displeji). Po resetu LED indikátor bliká červeně na znamení probíhající aktualizace. Před opětovným připojením je potřeba hlavici odstranit ze seznamu přístrojů v aplikaci. 

Reset spínací jednotky provedete obdobně: stiskněte ovládací tlačítko a držet jej zhruba 10 vteřin, než LED indikátor začne blikat střídavě zeleně a oranžově na znamení, že bylo obnoveno tovární nastavení. Jakmile tlačítko pustíte, LED indikátor svítí oranžově a spínací jednotka je připravena k opětovnému spárování s routerem. Spínací jednotku není potřeba odstraňovat ze seznamu přístrojů v aplikaci, tato změna proběhne automaticky v rámci resetu.

Radiátorové hlavice Siemens jsou vybaveny dětskou pojistkou, která hlavici uzamkne, aby nemohlo dojít ke změně teploty či nastavení. Aktivací dětské pojistky zablokujete manuální ovládání hlavic, ovládání z mobilní aplikace bude stále k dispozici. Pojistku zapnete současným stisknutím tlačítek plus (+) a minus (-) a jejich podržením po dobu 3 sekund, stejným způsobem ji opět vypnete.

Systém chytrého vytápění Siemens Connected Home je určený k ovládání topení přes internet, tudíž nemá dotykový displej a musí být propojen s chytrým telefonem nebo tabletem. Pro lokální ovládání tedy stačí pořídit jakýkoliv tablet, který řídící dotykovou jednotku plně nahradí, a jen do něj nainstalovat aplikaci Siemens Connected Home.

Ano, samozřejmě. Platí, že jeden ZigBee router dokáže ovládat až 32 radiátorových hlavic. Pro ovládání většího množství musíte do systému přidat další router a tím zvýšit maximální množství hlavic o dalších 32. 

Dosah ZigBee signálu je v ideálních podmínkách v interiéru až 60 m, nicméně v praxi může být tato vzdálenost podstatně menší v závislosti na „překážkách“ (stěny - nejvíce signálově problematické stavební materiály jsou železobeton a břidlice, rušení signálu atd.). Dosah signálu a jeho sílu snadno navýšíte přidáním opakovače signálu: ZigBee routeru nebo spínací jednotky. Doporučujeme zvolit další router jako opakovač tam, kde je potřeba signál rozšířit do dalších pater nebo v prostředí s nepropustnými stěnami. V ostatních případech je pro větší dosah ZigBee signálu dostačující další spínací jednotka. Pro větší aplikace je zesílení signálu popsáno v otázce “Nestačí mi dosah signálu, jaké mám možnosti?”.

Pokud instalujete chytré vytápění Siemens Connected Home do větších aplikací, počet hlavic a dosah ZigBee signálu pravděpodobně nebude dostatečný. V takovém případě je pro správnou funkci chytrého vytápění důležité propojení zesilovačů signálu s centrálním ZigBee routerem, jak je ukázáno na schématu zapojení níže. Pro spárování s komponenty Siemens Connected Home, které se nachází na jiných poschodí nebo za signálově nepropustnou stěnou, doporučujeme jako opakovač signálu zvolit další ZigBee router.  Na každý z opakovačů lze připojit až 4 hlavice a opakovače jdou zapojit až 3 v řadě za sebou.

Chytré vytápění komerčních objektů

S největší pravděpodobností není dostatečně silné spojení mezi hlavicemi a ZigBee routerem, tzn. ZigBee signál je příliš slabý, případně se hlavice kvůli signálu stále dokola odpojují a připojují. Pro zesílení signálu přidejte opakovač: ZigBee router nebo spínací jednotku. K rychlému vybíjení baterií dochází také, když je hlavice v chybovém módu (na displeji se objeví chybový kód), v takovém případě chybu odstraňte, popřípadě baterie vyjměte.