Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Čerpadla pro agresivní média a fekálie

Kvůli změnám v legislativě už není možné napojení objektu na jímku a její pravidelné vyvážení, pokud je v obci vybudována čistička odpadních vod. V případě, kdy nemůže být odvod kanalizace řešen samospádem, se pro napojení stávajícího odpadního systému do obecního hodí čerpadla pro agresivní média a fekálie. 

Čerpadla pro fekálie a agresivní média se principiálně shodují s odolnými kalovými čerpadly. Vždy jsou však doplněny o integrované řezací zařízením, které porcuje přitékající odpad a usnadňuje jeho průchod čerpadlem a odvod do obecní kanalizace. 

Čerpadla pro splašky se obvykle instalují do jímky vně objektu a doplňují o řídicí elektroniku. Sestavy obsahující tento typ čerpadel jsou snadným a schůdným řešením v místech, kde není kvůli vzdálenosti nebo výškovému rozdílu možné napojení kanalizačního potrubí samospádem a je proto nutné využít tlakový systém kanalizace.

Pojemem agresivní média označujeme odpadní vody včetně mycích a čistících prostředků, bazénovou vodu, fekálie a ostatní odpadní vody. V naší nabídce naleznete nejen samotná čerpadla pro agresivní média, ale i jejich příslušenství a řídicí systémy, ale i kompletní přečerpávací sety obsahující šachtu, čerpadlo a spínací skříňku. 

Pro přečerpávání splaškové vody uvnitř objektu - například při instalaci toalety pod výškovou hladinou kanalizace - se hodí přečerpávací stanice

Jak vybrat čerpadla pro agresivní média a fekálie?

Při výběru čerpadla je nutné zohlednit následující parametry

  • Výkon čerpadla: Jednotlivá čerpadla v naší nabídce se liší výkonem, ten se stejně jako u jiných čerpadel vyjadřuje množstvím čerpané kapaliny za dané časové období a výtlačnou výškou. V naší nabídce naleznete sady pro průmyslové objekty, ale i obytné domy. 

  • Napájení: Čerpadla pro agresivní média a fekálie se vyrábějí s napájením jednofázovým 230V nebo třífázovým 400V. Nejčastější použití je v kombinaci s jímkou a řídicí jednotkou - příklad naleznete zde. 

  • Schopnost nepřetržitého provozu: Většina běžných kalových čerpadel není konstruována pro nepřetržitý běh. To však u kvalitních čerpadel pro odvod kanalizační vody obvykle neplatí.

  • Vybavení mělnicím zařízením: Součástí čerpadla je tahové řezací zařízení s vnitřním břitem, schopné poradit si i s dlouhými vlákny. Pro přečerpávání fekálií to vyžaduje norma EN 12050-1.

  • Konstrukce čerpadla: Kvalitní čerpadla pro agresivní média bývají vybaveny olejovou ucpávkovou komorou, která zabraňuje vniknutí média do motoru. Důležité je také zohlednit materiál čerpadla a stupeň krytí proti vnějším vlivům.

  • Systém řízení čerpadla: U řady čerpadel je nutné dovybavení systémem řízení a plovákovým senzorem. Nabízíme ale i plně automatické produkty se systémem Autoadapt. V tomto případě je senzor i řídicí systém součástí čerpadla. 

  • Objem a materiál jímky nebo přečerpávací nádrže: Šachty v naší nabídce jsou obvykle vyrobeny z odolného plastu a jsou standardně osazeny armaturami a připraveny k použití. 

Jak instalovat přečerpávací šachtu s čerpadlem?

Nejprve je nutné zvolit vhodné místo pro instalaci jímky. Právě do ní se následně svedou všechny domovní odpady. Čerpadlo umístěné uvnitř nádoby pak splašky odčerpá do obecní kanalizace. Sestava je vlastně novou náhradou septiků. V případech, kdy je v obci čistička, musí být dům napojen na obecní kanalizaci. Objekty už nemohou být napojeny na septik, který se dřív vyvážel fekálními vozy.


Mohu využít běžné kalové čerpadlo?

Setkáváme se i s případy, kdy je sestava pro agresivní média a fekálie nahrazována běžnou plastovou jímkou a levným kalovým čerpadlem. Hlavní výhodou je nižší cena, přesto však řešení pro dlouhodobý spolehlivý provoz nedoporučujeme. Běžné kalové čerpadlo není vybaveno řezacím zařízením, proto je nutné dbát na to, co se dostane do odpadu. V opačném případě bude docházet k pravidelnému blokování čerpadla a v extrému i jeho zničení.