Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Regulační ventily na vodu

Regulační ventily na vodu upravují množství protékající vody v rozvodech vytápěcích a klimatizačních systémů. Některé z nich slouží i k uzavírání a rozdělování protékající kapaliny a ke spojité regulaci studené a teplé vody. Regulační ventily s manuálním ovládáním jsou určené pro menší okruhy, jako jsou malé ohřívače a chladiče, bytové rozvody a rozvody pro podlaží, do kterých se instalují pomocí vnějšího závitu na těle ventilu. Zdvihové regulační ventily na vodu se ovládají zdvihovým servopohonem, který si můžete pořídit v sadě spolu s ventilem nebo zvlášť. Zdvihové ventily se používají pro rodinné domy a větší aplikace a do systému se zapojují pomocí závitu, příruby nebo sváru, vždy je však potřeba dbát na směr průtoku.

Regulační ventily na vodu nejsou vhodné pro použití s jiným typem média a je důležité je vybírat s ohledem na teplotu provozní kapaliny. Ventily jsou bezúdržbové, ve vodě se však může vyskytovat větší množství mechanických nečistot, čímž se zkracuje jejich životnost, snižuje funkčnost a může dojít i k jejich poškození. Pro zachování dlouhodobého spolehlivého provozu doporučujeme před ventil do rozvodů nainstalovat vhodný vodní filtr.

V otopných systémech, směšovacích zařízeních a všude tam, kde je potřeba citlivě nastavovat množství protékajícího média se používají k tomuto účelu regulační ventily na vodu. V nejmenším provedení se jedná o manuálně otevírané, zavírané i nastavované regulační a současně uzavírací ventily, ovládané nastavovacím kolečkem. Ty najdou využití v bytových rozvodech a rozvodech pro jednotlivá podlaží. Montáž se provádí zpravidla pomocí vnějšího závitu na těle ventilu.

Zdvihové ventily na vodu mohou být dvoucestné i trojcestné. Provedení určené speciálně pro rozvod a regulaci vody nebo jiných kapalin má vždy uvedeny konkrétní specifikace. Některé typy ventilů na vodu nejsou pro všechny druhy kapalných médií vhodné. Tomu je třeba při výběru věnovat zvýšenou pozornost, stejně jako výběru vhodného ovládacího servopohonu. Charakteristika křivky uzavírání a směr průtoku jsou vždy i ventilu uvedeny. Pro směšovací okruhy v rodinných domcích s ekvitermní regulací jsou vhodné trojcestné regulační ventily s tříbodovou regulací prostřednictvím servopohonu. Kromě připojení vnějšímu závity se pro větší ventily používá přírubové spojení, vyznačující se vysokou těsností a spolehlivostí.