Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Regulační ventily na páru

Regulační ventily na páru slouží pro regulaci průtoku páry, vzduchu a kapaliny v rozvodech. Jedná se o zdvihový ventil, který se používá pro nastavení a udržení požadovaného tlaku (množství média) v otevřených i uzavřených okruzích vytápěcích systémů, klimatizací a ventilací, jako jsou kotelny, zařízení dálkového vytápění, chladící zařízení a klimatizační jednotky.

Regulační ventily na páru jsou konstruované tak, aby vydržely náročné podmínky při proudění provozní látky, nicméně při jejich výběru je důležité zohlednit maximální tlak média. Důležité je také správné zapojení do systému podle směru proudění, který je vždy označený na vnější straně ventilu. Regulační ventily na páru jsou bezúdržbové, pokud se však v provozní látce nachází větší množství mechanických nečistot, může dojít ke zkrácení jejich životnosti, snížení funkčnosti či k jejich poškození. Pro zachování dlouhodobého spolehlivého provozu doporučujeme před ventil do rozvodů nainstalovat vhodný filtr.

V rozvodech páry se často uplatňují pro nastavení a udržení požadovaného tlaku speciální regulační ventily na páru. Regulační ventily určené pro rozvod páry mohou být zpravidla použity i pro vzduchové rozvody a rozvod topné vody. Přípustný maximální tlak média a charakteristiku uzavírání i průtoku najdete ve specifikaci každého jednotlivého výrobku. Regulační ventil je na vnější straně označen směrem proudění, což je velmi důležité pro správnou instalaci. Zdvihové ventily na páru a pohony jsou bezúdržbové, při servisních zásazích na regulačním prvku musí být vždy přívod páry odstaven nebo spolehlivě uzavřen. Pro správnou funkčnost a dlouhodobou životnost je důrazně doporučováno před ventil zařadit vhodný filtr k zachycení případných drobných mechanických nečistot.