Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Manometry

Manometr ( též tlakoměr )  je mechanické měřidlo plynu nebo kapaliny. Jako deformační členy se nejčastěji používají např. membrány, vlnovce  nebo tzv. Bourdonova trubice, která se zhotovuje nejčastěji z mosazi nebo ( pro vyšší tlaky ) z oceli. Bourdonova trubice je trubice eliptického průřezu stočená do kruhového oblouku. Jeden konec je spojen se vstupem tlaku a druhý uzavřen a spojen přes přívodní ústrojí s ukazatelem na stupnici. Při působení tlaku má trubice tendenci se narovnávat a eliptický průřez změnit na kruhový. Rozsahy těchto manometrů jsou od 0 do cca 200 MPa.

Manometr musí být vybrán s ohledem na tlakový rozsah, technické použití a specifické vlastnosti měřeného media. Aby byla zaručena dlouhodobá přesnost měření, musí být v provozu dodržovány odpovídající limity zatížení. Nebezpečná a výbušná tlaková media jako kyslík, acetylen,hořlavé plyny a kapaliny, toxické plyny a kapaliny chladírenské náplně atd.vyžadují zvýšenou pozornost při montáži i provozu a všechny zvláštní a atypické podmínky uvedených médií musí být zohledněny. Věříme, že z naší nabídky si určitě vyberete vhodný manometr pro Vaše účely.