Pokračováním v prohlížení této stránky souhlasím s použitím souborů cookies (viz Podmínky používání). Souhlasím

Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358


*Vesty zdarma pro prvních 500 registrací.

Kupujte WILO a čerpejte odměny

Nakupte v období 1. 9. 2019 až 30. 11. 2019 alespoň 5 ks topenářských čerpadel WILO, zaregistrujte svoje nákupy na www.wilo.cz/wilozenasance a dostaňte se tak do slosování o 9 zájezdů na předvánoční zápas Borussie Dortmund. IČO s nejvyšším počtem nakoupených a registrovaných čerpadel vyhrává zájezd automaticky.

Pravidla a podmínky

1.  Akce je pořádána společností WILO CS, s.r.o., IČ: 625 79 207, se sídlem Čestlice, Obchodní ulice č.p. 125, okres Praha-východ, PSČ 251 01 (dále jen „WILO CS“) na území České a Slovenské republiky.

2. Akce trvá od 1. 9. 2019 do 30. 11. 2019, podmínkou účasti na akci je nákup nejméně 5 ks čerpadel WILO ze sortimentu topenářských čerpadel WILO (YONOS PICO, YONOS PICO-Z, VARIOS PICO, STRATOS PICO, STRATOS PICO-Z, STAR-Z, STAR Z NOVA (A, T), STRATOS, STRATOS-Z, YONOS MAXO, YONOS MAXO-Z, STRATOS MAXO, STRATOS MAXO-Z) u kteréhokoliv smluvního velkoobchodu, obchodu či servisní organizace na území České a Slovenské republiky. Je určena pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby, jejichž předmětem podnikání je montážní činnost v oboru TZB (Technická zařízení budov) bez ohledu na velikost (dále jen „Účastník“). Účastníkem akce nemohou být obchody, velkoobchody, smluvní a nesmluvní servisní partneři, organizace, OEM zákazníci a další společnosti, které nakupují přímo u WILO CS.

3.  Předmět akce: Registrací faktur za nákup topenářských čerpadel WILO na www.wilo.cz/ wilozenasance získá prvních 500 Účastníků, kteří zaregistrují minimálně pět (5) kusů čerpadel WILO, vestu WILO (pořadí se počítá okamžikem zaregistrování faktury Účastníka za 5. čerpadlo WILO). Ostatní Účastníci, kteří zaregistrují minimálně 5 kusů čerpadel WILO, získají batoh WILO. WILO CS Účastníka kontaktuje a doručí tyto výhry Účastníkům prostřednictvím v registraci uvedené kontaktní osoby.

4.  Po splnění podmínky nákupu 5 ks čerpadel se dále Účastník (pod jeho IČO) dostává do slosování o zájezdy na fotbalový zápas Borussie Dortmund v předvánočním termínu – 18. 12. 2019 proti Lipsku. Účastník s nejvyšším počtem registrovaných čerpadel v České a Slovenské republice získává zájezd automaticky. Celkově je ve hře 9 zájezdů, přičemž šest náleží pro Českou republiku a tři pro Slovensko.

5.  Více registrovaných čerpadel WILO zvyšuje šance na slosování. Za každých 5 registrovaných nakoupených čerpadel získává Účastník do slosování 1 šanci, tj. 5–9 ks = 1 šance, 10–14 ks = 2 šance, 15–19 ks = 3 šance atd.

6.  Registrovaná faktura musí obsahovat následující údaje: IČO a adresu prodávajícího a kupujícího, datum nákupu, číslo dokladu pro ověření pravosti u prodávajícího, označení výrobků – artiklové číslo, popis, množství kusů, cena, razítko a podpis prodávajícího. Namátkově bude firma WILO CS kontrolovat, zda nedošlo ke stornu registrované faktury a vrácení čerpadel. U všech výherních Účastníků bude provedena kontrola bezprostředně po slosování a následně i v průběhu ledna 2020. WILO CS si vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností o pořadí, o tom, kdo je Výhercem, jakož i o všech ostatních záležitostech souvisejících s akcí. WILO CS si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky soutěže. WILO CS si vyhrazuje právo kdykoli akci zrušit úplně nebo jen částečně. WILO CS nenese žádnou odpovědnost za nesprávné nebo nepřesné pochopení podmínek akce ze strany Účastníků akce a Výherců. WILO CS si vyhrazuje právo vyřadit z akce Účastníka/Výherce, který bude podle názoru WILO CS porušovat podmínky akce nebo se dopustí jednání neslučitelného se zásadami slušnosti a férovosti.

7.  Lze provést pouze jednu registraci Účastníka (na jedno IČO). Všechny registrované faktury se budou připisovat pouze Účastníkovi uvedenému na faktuře.

8. Slosování se bude konat v pondělí 2. 12. 2019 ve 13:00 v sídle WILO CS, zároveň bude přenášeno živě přes WILO CS YOUTUBE kanál. Výherci budou obratem informováni. V případě výhry Účastníka, kde kontaktní osoba neodpovídá jménu Účastníka (živnostníka nebo statutárního orgánu), bude WILO CS vyžadovat písemný souhlas Účastníka (živnostníka nebo statutárního orgánu), že kontaktní osoba je oprávněna se zájezdu za Účastníka zúčastnit. Všechny kontaktní osoby Účastníků musí být jejich zaměstnanci, přičemž změnu kontaktní osoby je možné provést nejpozději současně s prvním kontaktováním Účastníka/ Výherce ze strany WILO CS, která musí být následně potvrzena Účastníkem písemně.

9. WILO CS hradí kontaktní či vybrané osobě Výherce leteckou přepravu (nebo jinou, viz níže), ubytování, dopravu do hotelu a lístky na zápas. Žádné další náklady nemohou být u WILO CS uplatněny. Výherci nemohou výhru u WILO CS vyměnit za žádné jiné plnění – peněžní nebo věcné. Případný pokus o prodej či přenechání zájezdu třetí osobě bez předchozího souhlasu WILO povede k vyřazení Výherce z akce bez náhrady, bez ohledu na to, zda splnil ostatní podmínky akce či ne. WILO CS si vyhrazuje změnit způsob dopravy v případě nedostupnosti dostatečného počtu míst v letadle, a to pro všechny nebo jen pro část Výherců.

10.  Po Účastnících zájezdu bude vyžadováno, aby si sami zajistili úplné cestovní pojištění pro jím zvoleného zástupce nebo kontaktní osobu pro cesty do zahraničí a aby každá taková osoba podepsala dokument – prohlášení, které zbavuje firmu WILO CS jakékoliv odpovědnosti za případnou újmu na zdraví či majetku zúčastněných osob výherců během zájezdu.